Projektet ska inventera vilka leder som finns och hur de kan utvecklas, berättar Julia Göransson.

Projektet ska inventera vilka leder som finns och hur de kan utvecklas, berättar Julia Göransson. Foto: Privat/arkiv

Nu ska Mellanskånes alla vandringsleder kartläggas

Visit Mittskåne har fått Leader-pengar för att inventera lederna

MELLANSKÅNE.

Det finns ett myller av vandrings-, cykel-, rid- och vattenleder runtom i Mellanskåne. Destinationskontoret Visit Mittskåne har fått pengar från Leader Mittskåne Utveckling för att inventera lederna i området och se vilka utvecklingsbehov som finns.

Initiativet kommer ursprungligen från företagarna inom besöksnäringen i området.

– Det har funnits en efterfrågan från företagarnas sida att göra en sådan här inventering. De har inte själva haft resurserna att ta fram underlag för att få en samlad bild över alla leder, säger projektledaren Julia Göransson.

Syftet är att företagarna ska kunna få en bättre överblick och använda underlaget för att tillsammans kunna utveckla attraktiva paket för till exempel övernattningar eller lunchstopp längs lederna. Men lokalbefolkningen är också en viktig del i projektet.

– Det är till exempel de som varje dag rastar sin hund längs leder eller är ute och rider. Det kan också vara en markägare som har fornlämningar på sin mark som kan lyftas fram där både lokalbefolkning och besökare kan ta del av en bit historia.

– Den kunskap och de tankar om förbättringar som lokalbefolkningen har är viktigt, för självklart är förhoppningen att deras möjligheter till rekreation stärkas av projektet.

Det första steget blir att inventera alla leder som finns och hur de ligger i förhållande till var besökarna kan bo, äta och göra olika aktiviteter. Det handlar också om att se var det saknas ledsträckningar för att till exempel binda ihop två byar eller göra det lättare att ansluta till Skåneleden.

Kartläggningen omfattar även parkering, toaletter och andra saker som händer längs leden liksom strategiska noder som till exempel möjliga utgångspunkter. Samtliga leder i de tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby ingår i projektet, även privata initiativ som exempelvis lederna kring Ullstorps stugby utanför Höör. Vissa leder ska också testvandras för att identifiera vilka utvecklingsbehov som finns.

I vintras presenterade Höörs kommun en friluftskarta där alla leder i kommunen fanns samlade. Julia Göransson säger att man tagit inspiration från denna, men att man nu skapar en sammanställning där även Eslöv och Hörby ingår.

Projektet pågår till 2020, men redan i slutet av året kommer det att finnas en strategisk handlingsplan för hur lederna ska utvecklas utifrån ett besökar- och företagarperspektiv. Däremot ingår inte något praktiskt arbete att rusta upp lederna.

– Jag hoppas att det kan bli fler projekt framöver där man arbetar vidare med att bygga upp infrastrukturen längs lederna, säger Julia Göransson.

Under våren hålls tre drop in-träffar för alla som vill tycka till om ledutvecklingsprojektet, en i varje kommun. Och tisdagen den 7 maj klockan 19–21 hålls en stor workshop i Hörby kommunhus dit företagare, föreningar och tjänstepersoner från kommunerna är inbjudna.

Tyck till om lederna

Drop in-träffar arrangeras i vår på följande platser:

Höör: Café old fashion, den 4 april klockan 14–16.

Hörby: Kommunhuset, den 8 april klockan 14–16.

Eslöv: Espresso house, den 10 april klockan 14–16.

Den 7 maj hålls en stor workshop i kommunhuset i Hörby, klockan 19–21.

Publicerad 20 April 2019 06:00