Skiss: Höörs kommun

Kryddstarka och lökiga kvarters- och gatunamn

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om namn för Kvarnbäck 2b och 3

Av
Anja Degerholm

HÖÖR. Miljö- och byggnadsnämnden har nu beslutat vad de nya kvarteren och gatorna i området Kvarnbäck etapp 2b och 3 i norra Höör ska heta. Detta efter förslag från namnberedningsgruppen. De nya kvarteren kommer att heta Pepparroten, Libbstickan, Ramslöken, Gräslöken och Vitlöken. Vägen i området ska heta Pepparrotsvägen. I området är planen att bygga blandad bostadsbebyggelse som enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus.

Publicerad 18 April 2019 15:38