För Elise Rosberg innebär de många inställda avgångarna stora problem i vardagen.

För Elise Rosberg innebär de många inställda avgångarna stora problem i vardagen. Foto. privat/Wikicommons

Pendlare trötta på inställda avgångar: "Får stora konsekvenser i vardagen"

Hoppas på förändring genom namninsamling

ESLÖV/MARIEHOLM. Nästan varje dag ställs avgångar in från Marieholms och Eslövs stationer. Nu har pendlarna fått nog och startar en namninsamling för att göra sin röst hörd. "Jag har vid flera tillfällen påpekat problemen för Skånetrafiken, men bara fått en massa ursäkter", säger initiativtagaren Elise Rosberg.

Elise Rosberg är en av många som varje dag pendlar från Eslöv till Malmö, Helsingborg eller Hässleholm.

På sistone har de osäkra avgångarna dock gjort det omöjligt för henne och många andra att kunna förlita sig på att tågen ska ta henne dit hon ska i tid.

– Nästan varje dag ställs tåget som går 11-över varje heltimme in. Kommer inte det går nästa först en halvtimme senare och då kommer man för sent. det går helt enkelt inte att lita på, säger hon.

Ännu värre är det för pendlarna som åker från Marieholm, menar Elise Rosberg.

– För dem är det den enda avgången som går på hela timmen, säger hon.

Elise Rosberg har vid flera tillfällen varit i kontakt med Skånetrafiken för att påtala problemet, dels med inställda avgångar, men framförallt med sen information om att tågen ställs in.

– Jag har fått massa förklaringar, men det har inte lett till någon förbättring.

För att ventilera sitt missnöje har hon nu startat en namninsamling som hon planerar att skicka till Skånetrafiken.

– Man måste kunna lita på att tågen kommer när det är sagt att de ska komma. Om vi nu är flera som säger ifrån så kanske chansen till förändring är större, säger hon.

Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken, är medveten om problematiken och medger att det ofta drabbar just Eslöv och Marieholm.

– Att avgångar ställs in där beror på att järnvägen mellan Malmö och Hässleholm är sliten och hårt belastad. Det är många tåg som ska passera sträckan på en timme. Blir ett tågset då försenat med ett par minuter missas de planerade mötesplatserna och tåget måste ledas om. Det passerar då inte Eslöv och Marieholm, förklarar han.

Att informationen om de inställda avgångarna kommer så sent har också sin förklaring.

– Järnvägen är helt avreglerad i Sverige. Trafikverket är de som tilldelar tidtabeller och leder trafiken. När ett tåg blir försenat från en hållplats till en annan meddelar deras "stinsar" oss och då har vi ofta som val att leda om tåget annan väg eller helt enkelt ställa in det helt. Denna information når oss också sent, säger han.

Att den icke tillförlitliga tidtabellen ställer till problem för pendlarna har Skånetrafiken förståelse för.

– Vi vill självklart inte ha det så här och vi gör vad vi kan för att lösa problemet både tillfälligt och på sikt. Just nu håller vi på att ta fram ett avtal med Arriva för att kunna säkra upp ersättningsbussar de gånger som tågen inte går och på sikt kommer det ske förbättringar genom renoveringar av själva järnvägen, säger han.

Publicerad 13 April 2019 06:00