Kommunalråden Catharina Malmborg (M) och Johan Andersson (S) säger att målet är att Eslöv ska bli Skånes mest företagsvänliga kommun.

Kommunalråden Catharina Malmborg (M) och Johan Andersson (S) säger att målet är att Eslöv ska bli Skånes mest företagsvänliga kommun. Arkivfoto: Anja Degerholm

Företagare i Eslöv och Hörby nöjda med kommunens service

Klättrar rejält i SKL:s ranking Insikt

ESLÖV/HÖRBY.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2010 mätt hur nöjda företagarna är med kommunernas service. I årets mätning tar både Eslöv och Hörby ett rejält kliv uppåt.

Eslöv klättrar hela 68 placeringar sedan förra mätningen och hamnar på plats 47 i hela landet och på en sjundeplats i Skåne.

– Otroligt glädjande att vårt strategiska arbete ger så goda resultat. Många gör ett fantastiskt arbete för att ge våra företagare bästa möjliga service, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) i ett pressmeddelande.

Nöjdheten mäts med ett index, kallat NKI, där 100 är max. Eslöv hamnar på 76 jämfört med snittet i alla kommuner som ligger på 72. Företagare som haft ärenden hos kommunen har fått besvara SKL:s enkät och av dessa är det 53 procent som svarat.

Eslövs kommun får höga betyg när det gäller livsmedelsärenden (plats 17) och bygglovsärenden (plats 36). Företagsbesök och en företagslots för nya företagare är två exempel på vad kommunen gör för att förbättra servicen till företagarna.

– Eslövs resultat är fantastiskt och nu jobbar vi vidare mot målet att bli Skånes mest företagsvänliga kommun, säger kommunalrådet Catharina Malmborg (M) i pressmeddelandet.

Även Hörby kommun gör ett skutt uppåt i rankingen, från plats 80 till 39 med ett NKI på 77. Bland de skånska kommunerna placerar sig Hörby på plats sex.

– Vi är otroligt nöjda över att vårt långsiktiga arbete för en god företagsservice ger märkbara resultat, säger Annika Nilsson, tillförordnad näringslivschef, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Hörby jobbar precis som Eslöv med en företagslots. Man jobbar även med löpande kvalitetsarbete, till exempel en enkät till alla som är i kontakt med bygg och miljö.

Om mätningen

Mätningen Insikt omfattar bedömning av sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Frågorna rör i sin tur sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Totalt medverkar 184 av landets 290 kommuner i årets undersökning.

Höganäs är den kommun som toppar listan.

Publicerad 12 April 2019 06:00