Höörs kommunhus är för trångt. Om drygt tio år väntas behovet av arbetsplatser vara 70 fler än idag.

Höörs kommunhus är för trångt. Om drygt tio år väntas behovet av arbetsplatser vara 70 fler än idag. Arkivfoto: Anja Degerholm

Höörs kommunhus är för trångt – bygga ut eller bygga nytt?

Förstudie ska peka ut riktningen för framtiden

HÖÖR.

Kommunstyrelsen har beslutat att Höörs fastighets AB (HFAB) ska göra en förstudie om ett framtida kommunhus. År 2030 väntas behovet av arbetsplatser för kommunens tjänstemän vara 70 fler än idag.

Av
Anja Degerholm

Det nuvarande kommunhuset på Södergatan är ett före detta äldreboende och inte helt ändamålsenligt för moderna kontor. Men framför allt är det för trångt.

– Kommunen växer och med det antalet tjänstemän inom organisationen. Förstudien ska peka ut riktningen för framtiden för att möta behovet 2030, säger Johan Svahnberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Idag har kommunhuset cirka 190 arbetsplatser. Dessutom sitter flera förvaltningar i andra lokaler och kommunen har även möteslokaler på andra platser. Tanken är att framöver samla alla kommunens tjänstemän på ett och samma ställe, antingen inom fastigheten där kommunhuset ligger idag eller på annan plats.

En arbetsgrupp bestående av personalchef/biträdande kommundirektör, projektsamordnare samt mark- och fastighetsstrateg har analyserat tjänstemannaorganisationens framtida lokalbehov. Enligt denna väntas behovet av arbetsplatser år 2030 vara 70 fler än idag, totalt runt 260 stycken.

HFAB ska i samråd med lokalansvariga inom kommunalförvaltningen göra en förstudie/förprojektering utifrån detta behov. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i november 2019.

Publicerad 11 April 2019 06:00