Foto: Mostphotos.com

Nästan sju miljoner plus för kommunen – men tio under budget

Förslag om att föra över 37,9 miljoner för pågående investeringar

HÖRBY. 6,7 miljoner kronor plus. Det är 2018 års resultat för Hörby kommun, 10,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det visar kommunens årsredovisning. Verksamheterna kostade totalt 852,3 miljoner kronor och nästan hälften av intäkterna, 45 procent, gick till barn- och utbildningsnämnden följt av socialnämnden på 36 procent. Kommunfullmäktige föreslås föra över 37,9 miljoner kronor till 2019 års budget för pågående investeringsprojekt.

Publicerad 10 April 2019 06:00