Höör och Hörby har numera en gemensam överförmyndarnämnd.

Höör och Hörby har numera en gemensam överförmyndarnämnd. Foto: Arkiv

Replik: "Överförmyndarnämnden följer upp kundnöjdheten löpande"

Nämndens ordförande Johan Ohlin (SD) ger svar på kritiken

REPLIK. I normala fall besvaras e-post och post dagligen. I ärenden där beslut fattas tas dessa naturligtvis inte på stående fot utan utredning, detta gör att det kan ta ytterligare någon dag. Överförmyndarhandläggarna svarar så snart som möjligt oavsett hur kontakten har tagits, de har telefontid varje vardag 10-12 för brådskande ärenden.

Det stämmer inte att arvodena betalades ut senast i mars tidigare, i Höör har alla arvoden betalats ut senast juli. Arvodena betalas inte ut förrän granskningen av årsräkningen är gjord. Utbetalningar sker löpande när granskningarna är klara, själva utbetalningarna görs av huvudman eller respektive kommun beroende på vem som ska betala. Enligt Länsstyrelsen bör granskningen av årsredovisningen inte ta längre än ca 6 månader.

Sammanslagningen av överförmyndarverksamheterna i Höör och Hörby till en gemensam verksamhet har inneburit förändrade rutiner för såväl anställda som ställföreträdare. Ett gemensamt regelverk kan innebära att någon upplever en försämring och andra en förbättring i samma fråga. Hittills har förändringarna övervägande mottagits positivt. Att ställföreträdarna är nöjda är viktigt och överförmyndarnämnden följer upp kundnöjdheten löpande.

Johan Ohlin (SD), Överförmyndarnämndens ordförande

Publicerad 09 April 2019 06:00