Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Var rädda om era gode män"

Försämringar efter sammanslagningen enligt skribenten

INSÄNT. Att det skulle bli sämre efter sammanslagningen av överförmyndarenheterna i Hörby och Höör hade man ju räknat med men att det skulle bli så mycket sämre trodde man ju inte. När man mailar till överförmyndaren får man till svar: ”Vi återkommer inom en vecka”! Vad hände med 48-timmarsregeln!

När det gäller arvodet så uppmanades man i början av året att inkomma så tidigt som möjligt för snabbare utbetalning men trots inlämning i slutet av januari så har arvodet fortfarande inte utbetalts. Tidigare fick man det som senast i mars. Vid förfrågan blir svaret: ”Vi hoppas att det är klart till sommaren”!

En stilla undrar är om kommunpolitiker och tjänstemän hade nöjt sig med att få sitt arvode så långt efteråt?

Var rädd om era Gode män! Ni behöver ju fler men då får det bli skärpning!

En (kanske) f d God man

Publicerad 09 April 2019 06:00