Foto: Adobe Stock

Föreslår hastighetsdämpande åtgärder på Sätoftavägen

Många klagar på att trafikanter kör för fort

Av
Anja Degerholm

HÖÖR. Många trafikanter på Sätoftavägen och Nya Sätoftavägen håller inte hastighetsbegränsningen. Därför får nu tekniska nämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram åtgärdsförslag.

Polisen i Höör har fått in många av varandra oberoende klagomål att många kör för fort på den aktuella vägsträckan. Under vecka 50 och 51 satte kommunen ut hastighetsvagnar för att mäta trafikintensiteten och hastigheten på Sätoftavägen och Nya Sätoftavägen. Mätningarna visade att hastighetsbegränsningen inte följs. Även polisen har gjort mätningar på sträckan under december månad med nedslående resultat.

Sammantaget behövs det hastighetsdämpande åtgärder, slår kommunstyrelsen fast, och föreslår att det anläggs så kallade hastighetsdämpande chikaner motsvarande de som finns på Nybyvägen. Detta skulle enligt preliminära beräkningar kosta runt 750 000 kronor.

Publicerad 19 March 2019 06:00