Tandläkaren kritiseras av IVO på flera punkter för felaktiga behandlingar och bristfällig dokumentation.

Tandläkaren kritiseras av IVO på flera punkter för felaktiga behandlingar och bristfällig dokumentation. Foto: Adobe Stock

Tandläkare kritiseras av IVO för felaktiga behandlingar

Överensstämmer inte med vetenskap och beprövad erfarenhet

Av
Anja Degerholm

MELLANSKÅNE. En tandläkare bosatt i Mellanskåne kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kritiken handlar om att tandläkarens patientomhändertagande och behandlingar inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Han får även kritik för bristande journaldokumentation och röntgenunderlag.

Det var efter en orosanmälan från hans tidigare arbetsgivare Praktikertjänst som IVO startade ett tillsynsärende. Enligt anmälan från Praktikertjänst kunde tandläkaren utgöra en fara för patientsäkerheten. IVO granskade efter det 15 patientjournaler och fann alltså ett flertal brister. Till exempel har lagningar av karies inte utförts och en undermålig terapiplanering har bidragit till att brokonstruktioner fallerat och tänder behövt rotfyllas.

Mannen arbetar idag inte som tandläkare, men IVO skriver i sitt beslut att om han framöver återupptar sin kliniska verksamhet kan myndigheten på nytt granska hans yrkesutövning. Tandläkaren ifrågasätter IVO:s bedömning och anser att han har utfört sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Publicerad 18 March 2019 06:00