Läkaren arbetade tidigare för vårdappen Kry.

Läkaren arbetade tidigare för vårdappen Kry. Foto: Arkivbild

Tidigare Kry-läkare från Hörby riskerar sin legitimationen

Nu ska ärendet avgöras i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

HÖRBY.

Medicinska kunskapsluckor och bristande journalföring. Det gör att en läkare från Hörby som arbetat för den digitala vårdtjänsten Kry nu riskerar sin läkarlegitimation.

Enligt anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) kan läkaren "på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte utöva läkaryrket tillfredsställande". Han jobbar inte längre kvar hos Kry utan avslutade sin anställning i december 2018, eftersom hans arbetsgivare valt att tacka nej till vidare samarbete.

Digital Medical Supply Sweden AB (DMSS), som står bakom vårdtjänsten Kry, har yttrat sig i ärendet. Enligt yttrandet har läkaren i enstaka fall ställt felaktiga diagnoser. Till exempel blev en nioårig patient med svinkoppor diagnosticerad med en hudsjukdom som främst drabbar kvinnor mellan 20 och 30 år. I ett annat fall förväxlades nässelutslag med böjveckseksem. Det gjordes även en felaktig dosering av ett läkemedel mot bältros.

Även andra medicinska brister påtalas. Som att patienter med halsfluss fått behandling med antibiotika utan att det gjorts test om det rör sig om A-streptokocker. En patient med blod i urinen behandlades med antibiotika utan någon planerad uppföljning, trots en hög ålder på patienten och en pågående blödning.

Läkaren har tidigare fått yrkesinskränkningar av Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) i Danmark som gör bedömningen att han kan "utgöra en fara för patientsäkerheten på grund av brist i yrkesutövningen samt sjukdom". Förra året beslutade STPS att om mannen vill arbeta i Danmark ska det ske under handledning av en handledare som godkänts av myndigheten.

Läkaren fick 2017 sin legitimation indragen av Helsetillsynet i Norge. Beslutet är överklagat men inte avgjort.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör i ett yttrande bedömningen att läkaren har såväl medicinska kunskapsluckor samt brister i journalföringen. IVO yrkar därför på att HSAN ska återkalla läkarens legitimation. I andra hand att läkaren får en treårig prövotid där läkaren endast arbetar under sådana förhållanden som hans hälsotillstånd medger.

Publicerad 15 March 2019 06:00