Eslövs kommun har gjort en lex Maria-anmälan till IVO.

Eslövs kommun har gjort en lex Maria-anmälan till IVO. Foto: Arkiv

Hemsjukvården tog fel på patient – kostade kvinna livet

Eslövs kommun har gjort en lex Maria-anmälan till IVO

ESLÖV.

När en kvinna ramlade i hemmet förväxlade personalen i hemsjukvården i Eslöv kvinnan med hennes make i rapporteringen. Det innebar att ansvarig sjuksköterska tog beslut på felaktiga grunder och kvinnan avled senare samma dag i väntan på ambulans.

Av
Anja Degerholm

Händelsen utspelade sig en tidig morgon i början av året. Kvinnans make larmade då om att hans hustru fallit i klädkammaren. Omvårdnadspersonalen som åkte ut till paret förväxlade identiteten på den skadade i kontakten med sjuksköterska. Den rapport sjuksköterskan fick var att patienten var vid fullt medvetande, svarade adekvat på frågor, hade själv gått till toaletten med lite stöd, hade inga smärtor eller skador och ville inte själv till läkare. Sjuksköterskan gjorde då bedömningen att inget hembesök behövdes.

När en anhörig ringde och larmade senare på förmiddagen fattade sjuksköterskan därför beslut om att avvakta, utifrån den felaktiga uppgiften om vem som ramlat. Kvinnan avled samma dag i väntan på ambulans.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun har efter händelsen gjort en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO ska nu granska ärendet. Händelsen har utretts av kommunen och man har även vidtagit åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen, bland annat förtydligat riktlinjerna vid identitetskontroll av patienter. Enligt kommunens egen utredning framgår det att omsorgspersonalen som rapporterade fel är fullt medveten om sitt misstag och inser allvarlighetsgraden i det.

– Det inträffade är djupt beklagligt och våra tankar går naturligtvis till de anhöriga. Vi har gjort en grundlig utredning och har skärpt våra rutiner så att något liknande inte ska kunna inträffa igen, säger Josef Johansson, kommunens förvaltningschef för vård och omsorg, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Publicerad 09 March 2019 06:00