Markägaren Jacob Bennet är tillsammans med Kävlingeåns vattenråd initiativtagare till projektet.

Markägaren Jacob Bennet är tillsammans med Kävlingeåns vattenråd initiativtagare till projektet. Arkivfoto: Anja Degerholm

Vill anlägga stor vattensamling söder om Väggarp

Ska användas till bevattning – men även öka naturvärdena i området

VÄGGARP.

Jacob Bennet på Slättängs gods vill tillsammans med Kävlingeåns vattenråd anlägga en större vattensamling på betesmarkerna söder om Väggarp och cykelbanan vid gamla banvallen. Denna skulle kunna ha flera positiva effekter för området, säger Jacob Bennet.

Av
Anja Degerholm

– Det primära syftet är att använda den för att samla upp kväve, med den miljönyttan det innebär, men även för bevattning. Med förra sommaren färskt i minne vet vi att det kommer att behövas vattenreserver framöver, säger Jacob Bennet.

Men han ser även andra effekter av att anlägga en vattensamling.

– Det kan bli ett vattenhål för fågellivet och öka naturvärdena för dem som bor i området. Idag är det enformig betesmark, med en vattensamling hade det kunnat bli lite mer grönska och vegetation.

Projektet är i sin linda och under våren påbörjas projekteringen med inmätningar och geologiska undersökningar. Förutom Jacob Bennet och Kävlingeå vattenråd deltar även Tette Alström från Ekologigruppen, som bor i området.

– Än så länge är det bara på idéstadiet, men vi hoppas att detta faller väl ut, säger Jacob Bennet.

Publicerad 08 March 2019 15:30