Foto: Adobe Stock

Insänt: "Vad händer med likströmskabeln i Lyby?"

Centern Hörby skickar frågan till energiminister Anders Ygeman

INSÄNT. En nedgrävd likströmskabel har dragits från Nässjö till mottagningsstationen i Lyby. Det har gått flera år sedan likströmskabeln grävdes ner och återställningen blev gjord. Avsikten med kabeln är att få mer ström till Skåne norrifrån. Det är angeläget att strömförsörjningen säkras för en positiv utveckling av Skåne.

Idrifttagandet av Lybystationen har framflyttats 18 gånger. Rykten går om att det är fel på den nedlagda kabeln.

Oavsett orsak måste ett klargörande ske vad som är orsaken till denna fördröjning. Vi har därför vid Hörby Centerkrets årsmöte beslutat att tillskriva vår riksdagsledamot för valkretsen Jonny Cato Hansson så att han tar upp ärendet med den nye energiministern Anders Ygeman.

Centern Hörby

Publicerad 07 March 2019 16:13