Närmare 40 procent av de som sysselsätts inom besöksnäringen är utlandsfödda.

Närmare 40 procent av de som sysselsätts inom besöksnäringen är utlandsfödda. Foto. Adobe Stock

Besöksnäringen i Skåne sysselsätter fler än någonsin

Stor del av jobben går till utlandsfödda

SKÅNE. Sysselsättningen i besöksnäringen i Skåne har vuxit tre gånger snabbare än länets övriga arbetsmarknad de senaste tio åren. Det visar siffror från SCB som branschorganisationen Visita tagit fram. Dessutom går många av jobben till utlandsfödda.

– Vi är inte bara en jobbmotor, utan även en mycket stark integrationsmotor som gör att många kan få in en första fot på arbetsmarknaden, säger Jeanette Bohman, styrelseledamot i Visita Södra, i ett pressmeddelande.

Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Skånes län har vuxit med 33,8 procent under perioden 2008-2017. Det är nästan tre gånger så stor jobbtillväxt som den övriga arbetsmarknaden där sysselsättningen ökat med 11,6 procent, visar siffror från SCB som Visita tagit fram. Totalt jobbar nästan 23 300 skåningar i näringen.

Av de som jobbar i besöksnäringen i Skåne är närmare 40 procent födda utomlands, över dubbelt så stor andel som på övriga arbetsmarknaden.

– Utvecklingen är fantastisk och visar på näringens stora och växande betydelse för fler jobb i länet. Det i sin tur ger ökade skatteintäkter till skola och omsorg, säger Jeanette Bohman, ägare av Skivarps Gästgivaregård.

För att kunna växa ytterligare och sysselsätta ännu fler krävs dock förändringar i byråkratin, menar Jeanette Bohman.

– Olika anmälningar, blanketter och annan byråkrati tar enormt mycket tid. Med mindre regelbörda kan vi skapa ännu fler jobb, säger hon.

Publicerad 01 March 2019 00:00