Det blir rullande matbilar istället för fasta vagnar på Stora torg efter ombyggnaden.

Det blir rullande matbilar istället för fasta vagnar på Stora torg efter ombyggnaden. Foto: Adobe Stock/Anja Degerholm

Fyra food truck-platser istället för fasta matvagnar på torget

Rullande vagnar ska ge mer flexibilitet

ESLÖV.

I och med ombyggnaden av Stora torg i Eslöv försvinner de fasta matvagnarna. Istället ska det göras plats för fyra tillfälliga vagnar, så kallade food trucks.

Av
Anja Degerholm

– Det är för att göra torget mer flexibelt, till exempel vid större arrangemang, säger Malin Gunnarsson, utredningsingenjör och projektledare för ombyggnaden av Stora torg.

Matvagnarna som tidigare funnits på torget har haft fasta installationer i marken för till exempel avlopp och el. De har dessutom stått kvar på torget även när de varit stängda. Tanken med att istället ha food trucks är att de bara står på platsen när de har öppet och att de själva tar hand om sitt avfall.

– Vid arrangemang kan det kanske finnas möjlighet för vagnarna att stå på andra platser, till exempel på Föreningstorget, i Badhusparken eller vid stationen. Det hade kunnat utöka känslan av centrum, säger Malin Gunnarsson.

I början av mars ska arkitekterna på Sydväst arkitektur och landskap lämna in ett uppdaterat förslag för ombyggnaden som sedan ska granskas av kommunen. I detta förslag finns fyra platser för tillfälliga matvagnar inritade. De är placerade längs med torgets västra del, intill Södergatan. Antalet kan komma att justeras innan byggstarten som är planerad till september.

Även torghandeln förändras efter ombyggnaden. Vid årsskiftet förnyades inga kontrakt för fast torghandel, men innan bygget kommer igång i höst finns det möjlighet att ansöka om ett tillfälligt tillstånd som sträcker sig över max sju dagar i sträck.

– Efter ombyggnaden kommer det att finnas numrerade platser i marken som går att hyra för torghandlare, antingen en eller flera, utifrån behov, säger Malin Gunnarsson.

Exakt hur torghandeln ska vara utformad är dock inte bestämt och detta ingår inte i torgprojektet.

Tidplan

Mars: Arkitekterna ska lämna in ett reviderat förslag som sedan ska granskas av kommunen, innan de sista justeringarna görs.

April: Offentlig upphandling av entreprenör påbörjas.

Juni: Inlämning och granskning av anbud.

Juli: Förslag till beslut om vilken entreprenör som får uppdraget.

September: Byggstart med uppsättning av bodar samt rivning och borttransportering av det som finns på torget idag.

Publicerad 21 February 2019 06:00