Sverigedemokraterna vill se mer kamerabevakning i Eslöv för att öka tryggheten.

Sverigedemokraterna vill se mer kamerabevakning i Eslöv för att öka tryggheten. Foto: Adobe Stock/Boris Grimbäck

SD i Eslöv vill sätta upp kameror – ett slag i luften enligt S

Polisen har redan äskat om pengar för kamerabevakning

ESLÖV.

Sverigedemokraterna i Eslöv föreslår i en motion att det ska sättas upp kameror på "problemutsatta platser". Partiet motiverar behovet av kameror med att det skett flera allvarliga våldsbrott den senaste tiden samt problemen med öppen drogförsäljning. Polisen har dock redan planer på kameraövervakning.

Av
Anja Degerholm

– Vi har lämnat in motionen på grund av den eskalerande utvecklingen med våldsbrott som skett den senaste tiden, säger Fredrik Ottesen, gruppledare för Sverigedemokraterna i Eslöv.

Partiet skriver: "En rad händelser har skett under den senaste tiden t.ex. skadegörelse, fyrverkeripjäser som används som vapen mot inte minst våra väktare som gör sitt bästa för att bekämpa den otrygghet som skapats. Gäng som grovt misshandlar ensamma personer på helt öppna platser för allmänheten under dagtid, vilket visar en väldig nonchalans mot vårt rättssystem. Droghandeln, som är en djupt rotad del av problematiken, sker idag helt öppet på många platser i kommunen."

Kamerorna ska, enligt SD, i första hand användas i förebyggande syfte för att stävja brott och öka den upplevda tryggheten bland Eslövsborna, men även för att hjälpa polisen i deras utredningsarbete.

SD har även lämnat in motioner om förbättrad belysning i Trollsjöparken och Skytteskogen. Partiet trycker också på att underhållet i stadens parker generellt bör bli bättre, bland annat för att öka tryggheten.

– Kamerabevakningen ska göras i kombination med andra åtgärder, som att klippa buskage och sätta upp mer belysning. För att öka tryggheten, säger Fredrik Ottesen.

Var skulle det kunna bli aktuellt att sätta upp övervakningskameror?

– Vi vill inte föregå en eventuell utredning, men tanken är att sätta upp kamerorna där vi upplever att det är problem. Framför allt i Eslövs tätort, som till exempel Stora torg, Trollsjön och Köpmansgatan. Och ju fler, desto bättre, säger Fredrik Ottesen.

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Andersson (S), tycker att SD:s förslag är ett slag i luften.

– Polisen i Eslöv har äskat om pengar centralt för att sätta upp kameror och detta är SD informerade om, säger han och fortsätter:

– Kamerabevakning kan vara bra, men det ska användas på rätt sätt. Det är till exempel svårt att övervaka stora områden som Trollsjön.

Eslövs kommun har gett stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att utreda hur kommunen kan arbeta förebyggande och använda resurserna på bästa sätt. I månadsskiftet mars/april ska stiftelsen presentera resultaten av detta arbete.

Lokaltidningen söker kommunpolis Mats G Odestål för en kommentar om planerna på kameraövervakning.

Publicerad 20 February 2019 14:32