Hörbybon vill att Högsta domstolen prövar hans fall.

Hörbybon vill att Högsta domstolen prövar hans fall. Foto: Adobe Stock

Hörbybo dömd för hets mot folkgrupp på nätet – överklagar till HD

Riksåklagaren rekommenderar rätten att inte ta upp målet

HÖRBY.

Förra sommaren dömdes en 60-årig Hörbybo för hets mot folkgrupp på nätet. Hovrätten fastställde sedan tingsrättens dom. Nu vill mannen att Högsta domstolen tar upp hans fall eftersom han hävdar att kommentaren skrivits av någon annan.

Av
Anja Degerholm

Det handlar om en kommentarer som gjorts på den offentliga Facebook-sidan "Stå upp för Sverige" under 2017 och som fått stor spridning. I ett inlägg om muslimska helgdagar har mannens alias på Facebook skrivit att: "Det ända är att Sverige behöver ha lördagar blatte fria. För folk skall kunna gå runt var dom vill utan att bli antastade ab utomjordlingar".

Mannen förnekar gärningen och menar att det är någon annan som skrivit kommentaren i hans namn, men han kan inte namnge någon misstänkt för detta. Han hävdar vidare att det dessutom inte rör sig om hets mot folkgrupp utan om ett inspel i den politiska debatten, om än med ett "olyckligt ordval", och hänvisar även till yttrandefriheten.

Lunds tingsrätt dömde mannen i juni 2018 för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 40 dagsböter á 140 kronor. Rätten menar att det är uteslutet att någon annan skrivit kommentaren.

Hovrätten fastställde i oktober 2018 tingsrättens dom. Nu vill 60-åringen alltså att Högsta domstolen ska ta upp målet. Riksåklagaren (RÅ) menar dock att det inte finns skäl att meddela honom prövningstillstånd och rekommenderar rätten att inte ta upp fallet. RÅ skriver i sitt utlåtande att hovrätten värderat bevisningen rätt och att det är utrett att det faktiskt är Hörbybon som skrivit kommentaren. Att kommentaren framhäver att muslimer varken är önskvärda eller ens människor och är mycket kränkande för gruppen, samt att den inte inbjuder till vidare politisk eller religionskritisk diskussion.

Publicerad 20 February 2019 06:00