Arkivfoto: Anja Degerholm

Insänt: "Skyll inte ekonomiska bekymmer på förra styret"

Liberalerna i Hörby reagerar på Cecilia Bladh in Zitos uttalanden

INSÄNT.

Hårda åtstramningar i Hörby. Man förvånas över bristen på insikt som vårt nya kommunalråd visar vad gäller ekonomin i Hörby kommun. När kommunalrådet samtidigt lägger framtida ekonomiska bekymmer på föregående styre så inser vi att det kan bli svårt att leda Hörby kommun.

Under förra mandatperioden redovisade kommunen ett överskott varje år. Socialförvaltningen hade sin ekonomi i balans, detta trots stora kostnader som vältrats över från stat och region samt volymökningar. I år så har kommunen att arbeta efter Sverigedemokraternas egen budget för 2019. Då blir det bara så fel att gnälla över den verksamhet som bedrivits på ett sunt ekonomiskt sätt under tidigare år. Det blir tufft ekonomiskt för Hörby kommun under kommande år och det är inget som Hörby är ensamt om, tvärtom alla kommuner får minskade statliga bidrag med mera.

Det som är anmärkningsvärt är att kommunledningen inte tar ett helhetsgrepp om den effektivisering som måste till för att minska kostnaderna. Det borde ställas krav på samtliga förvaltningar att se över sina effektiviseringsmöjligheter. Ingen ställer dessa krav förutom Liberalerna som baserade sin budget för 2019 på att effektiviseringskrav måste ställas. Detta arbete är det endast socialförvaltningen som gjort med benäget bistånd från socialnämnden. Målet måste hela tiden vara att ha fokus på kärnverksamheten och bra kvalitet i det som levereras till våra kommuninvånare.

Alla partier var under valrörelsen rörande överens om att inte röra äldreomsorgen. Verkligheten nu är att görs inget åt övriga förvaltningars kostnader så kommer det med nödvändighet att i slutändan påverka äldreomsorgen negativt. Så var det med det vallöftet.

För Liberalerna Hörby kommun

Hans Frank, Marie Keismar, Jens Rosberg, Marie Dahlén, Stefan Jepson och Josefin Sandell

Publicerad 19 February 2019 08:43