Foto. Mostphotos.com

Utsatta barn erbjöds inte skydd av Hörby kommun

Gör en lex Sarah-anmälan till IVO

Av
Anja Degerholm

HÖRBY. Hörby kommun har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ett allvarligt missförhållande. Ärendet gäller en familj med "undermåliga hemförhållanden" där barnen bott kvar i hemmet och inte erbjudits skydd, trots att socialnämnden kände till barnens situation.

Som skäl för detta anger kommunen att det vid tiden för handläggningen var vakanser och hög personalomsättning. Det var även flera chefer i omlopp och handläggarna hade varierande erfarenhetsnivå.

Publicerad 12 February 2019 06:00