Hur är det egentligen att bo i Eslöv? Det är en fråga som delar Eslövsborna.

Hur är det egentligen att bo i Eslöv? Det är en fråga som delar Eslövsborna. Foto: Arkiv

Både ris och ros om Eslöv som bostadsort

Var tredje rekommenderar – men var fjärde avråder starkt en flytt till kommunen

ESLÖV.

Hur är det att bo och leva i Eslövs kommun? Det är en fråga som delar Eslövsborna. Det visar resultaten av SCB:s Medborgarundersökning som genomfördes i höstas.

Av
Anja Degerholm

Omkring var tredje som svarar i undersökningen, eller 32 procent, skulle starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Men var fjärde, 25 procent, svarar att de starkt skulle avråda från en flytt till kommunen.

Det totala betygsindexet för hur Eslöv är att bo och leva i hamnar på 54, jämfört med 62 som är snittet för de andra 110 kommunerna i undersökningen. Eslöv deltog i Medborgarundersökningen senast hösten 2016 och då var motsvarade index 56. För att dra upp betyget rekommenderar SCB att kommunen prioriterar frågor som gäller trygghet, bostäder och fritidsmöjligheter.

Undersökningen omfattar även frågor om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Även där hamnar Eslöv under snittet och får ett index på 52 jämfört med 56 för samtliga kommuner. Resultatet är liknande jämfört med 2016. Det kommunen ska prioritera för att höja betyget är satsningar på gator och vägar, gång- och cykelvägar, gymnasieskolan, grundskolan, äldreomsorgen samt miljöarbetet.

Slutligen får de svarande bedöma hur inflytandet är i kommunen. Även där får Eslöv sämre betyg än snittet, 36 jämfört med 42, men ett liknande resultat jämfört med förra mätningen.

Om mätningen

SCB:s Medborgarundersökning genomförs årligen. Hösten 2018 deltog totalt 111 kommuner.

I Eslöv fick 1 200 personer i åldrarna 18–84 år erbjudande om att delta i undersökningen. Av dessa var det 39 procent som svarade.

Eslövs kommun deltog senast hösten 2016.

Det är en attitydundersökning där de svarande får ta ställning till frågorna på en tiogradig skala.

Svaren vägs ihop till ett betygsindex över hur nöjda medborgarna är inom olika områden.

Ett index under 40 bedöms som underkänt, mellan 55 och 75 som att medborgarna är nöjda och över 75 att de är mycket nöjda.

Publicerad 12 February 2019 06:00