Marie Lilja, enhetschef på Tåbelund, hoppas att satsningen på fler psykologer ska ge minskad psykisk ohälsa och färre sjukskrivningar.

Marie Lilja, enhetschef på Tåbelund, hoppas att satsningen på fler psykologer ska ge minskad psykisk ohälsa och färre sjukskrivningar. Foto: Mostphotos.com/Privat

Tåbelund tar krafttag mot psykisk ohälsa – anställer fler psykologer

Till hösten öppnar även en äldremottagning tre dagar i veckan

ESLÖV.

Sjukskrivningarna på grund av stress och psykisk ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren. För att kunna ta tag i problemen innan det hinner gå så långt gör Tåbelunds vårdcentral nu en satsning för att motverka psykisk ohälsa.

Vårdcentralen har sedan tidigare en psykolog anställd, men förstärker från och med mars med ytterligare två psykologer.

– Det finns ett stort behov av insatser mot psykisk ohälsa. Vi vill satsa på ett snabbt omhändertagande, innan det hinner gå så långt som till sjukskrivning. Det kan innebära en stor skillnad för den enskilda individen, och en samhällsekonomisk vinst, säger Marie Lilja, enhetschef på Tåbelund.

Det är inte den enda förändringen som är på gång. Vårdcentralen utökar dessutom med ytterligare en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Detta för att stärka upp behovet för patienter med skelletära och muskulära besvär. Arbetsterapeuten som tillkommer kommer även att arbeta halvtid som rehabkoordinator vilket innebär en sammanhållande länk för patienter med bland annat långtidssjukskrivning.

Personalen på Tåbelund blir under våren ännu fler.

Personalen på Tåbelund blir under våren ännu fler. Foto: Privat

Och från och med i slutet av februari kommer en dietist finnas på plats två dagar i veckan. Tidigare har vårdcentralen haft en dietist på 20 procent som haft sin arbetsplats på Kärråkra.

– Många behöver stöd för att komma till rätta med dåliga matvanor och övervikt, redan som barn, säger Marie Lilja.

Tåbelund har tidigare haft en äldremottagning en dag i veckan. Från och med i höst kommer äldremottagningen ha öppet tre dagar i veckan och med anledning av det har man anställt en sjuksköterska med utbildning inom vård av äldre. Mottagningen kommer ha ett eget telefonnummer och riktar sig i första hand till personer över 75 år som inte har kommunal hemsjukvård.

En prickmottagning för kontroll av födelsemärken är en annan nyhet. Två gånger i månaden ska en läkare ägna dagen åt detta.

Det händer alltså mycket på Tåbelund under våren. Enligt Marie Lilja beror detta på att det går bra för vårdcentralen.

– Vi har en stabil ekonomi vilket gör att vi kan satsa. Satsningarna gör även att vi kan avlasta läkarna med andra professioner som gör samma jobb, vi kan ge patienten rätt vård i rätt tid och vi kan undvika att remittera vidare patienter som vi själva kan ta hand om, säger Marie Lilja och fortsätter:

– Satsningarna stärker all personal, vi har ett grymt gäng som arbetar för patienternas bästa och jobbar ständigt för en god och säker vård.

Som grädden på moset firar vårdcentralen den 27 april 50-årsjubileum. Då blir det öppet hus med presentation av de olika verksamheterna.

Publicerad 10 February 2019 06:00