Foto: Mostphotos.com

Insänt: "Borgerliga nedskärningar försämrar för Eslöv och landsbygden"

INSÄNT.

Alliansen i regionen föreslår nerdragningar i busstrafiken som slår mot landsbygden i Eslövs kommun på flera turer. Harlösa kommer att få fem enkelturer färre per dag mot Lund. Hörby–Eslöv får fem turer färre vilket påverkar hållplatser längs hela sträckan. Även andra sträckor i Mellanskåne får försämrade busslinjer med den borgerliga alliansbudgeten. Förslagen är presenterade för kollektivtrafiknämnden efter flera dagars hemlighållande och utan konsekvensbeskrivningar.

Dessutom får Eslövs tätort kraftigt försämrad stadstrafik. Att dra in en av tre turer i timmen rimmar dåligt med den starka tillväxt med ökad befolkning och fler resande som skett i Eslöv den senaste mandatperioden. Det känns som den nya regionledningen är tillväxtfientliga.

Nerdragningarna kommer att ha effekter på arbetspendling men även för ungdomar och äldre som behöver ta sig till fritidsaktiviteter eller andra sociala mötesplatser. Eslöv arbetar aktivt med hållbar tillväxt. Effekterna av Alliansens förslag leder både till minskat resande kollektivt, ökad social isolering och ökade utsläpp.

Ingen dialog har förts kring åtgärderna med kommunerna, vilket knappast kunde förväntas när alliansstyret försöker undanhålla beslutsunderlag för politiker och medborgarna. Borde inte kollektivtrafiknämnden arbeta med ökade möjligheter för medborgarna att åka kollektivt, istället för som nu bara straffa dem?

Under valrörelsen var det nya regionrådet Annette Linander (C) ute med rösthåven bland annat i debatten i Harlösa om hur hon ville göra satsningar på trafiken. Nu är det helt om, istället är hon med att rasera förutsättningar för en levande landsbygd.

Var det detta du ville med din centerpolitik, Annette Linander?

Johan Andersson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Den 8 februari tar kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslut om Skånetrafikens budget för 2019.

Publicerad 07 February 2019 16:01