Hörby kommun har redan tjuvstartat lite med att rensa sly på ön vid den gamla vattenkvarnen.

Hörby kommun har redan tjuvstartat lite med att rensa sly på ön vid den gamla vattenkvarnen. Foto: Anja Degerholm

Hörbys blå ådra ska få ett grönt lyft: "En unik resurs"

En halv miljon kronor från Boverket möjliggör satsningen

HÖRBY.

Hörbyån används redan idag som ett rekreationsområde. Men tack vare ett bidrag på en halv miljon kronor ska ån få ett grönt lyft och förhoppningsvis kunna locka fler Hörbybor.

– Området har en fantastisk potential och är en unik resurs för Hörby, säger miljöstrategen Ida Linné.

Det är Boverket som delar ut ett bidrag för "Grönare städer". Hörby kommun ansökte i höstas om pengar och fick nyligen besked om att man fått 528 300 kronor. Kommunen planerar att skjuta till lika mycket ur investeringsbudgeten för gata och park, om tekniska nämnden ger tummen upp för projektet. Totalt ska alltså drygt en miljon kronor satsas i projektet.

Eftersom projektet är i sin linda är det ännu inte spikat exakt vad pengarna ska användas till, förutom att bidraget från Boverket ska gå till att arbeta med grönskan längs ån. Genom att arbeta med så kallade ekosystemtjänster kan man göra området mer attraktivt och att det upplevs som mer tillgängligt.

– Det beror på vad vi landar i, men vi ska ta fram ett förslag under våren som ska presenteras för politikerna i nämnden, säger Anders Jönsson, gata/parkchef.

Det finns dock några idéer på åtgärder som skulle kunna göras.

– Vi har bland annat pratat om att plantera fruktträd, men även att göra det möjligt att komma över till ön vid den gamla möllan, säger Ida Linné.

Förutom mer grönska är förhoppningen även att andra satsningar kan bli aktuella, som fler promenadstråk.

– Ett syfte med projektet är att komma närmare vattnet – på ett tryggt sätt, säger planarkitekten Linnea Björk.

– Förhoppningen är att området ska inbjuda fler att vistas där, fortsätter Ida Linné.

Linnea Björk, planarkitekt, Ida Linné, miljöstrateg, och Anders Jönsson, enhetschef för gata och park, hoppas att satsningen ska göra Hörbyån grönare – och mer tillgänglig.

Linnea Björk, planarkitekt, Ida Linné, miljöstrateg, och Anders Jönsson, enhetschef för gata och park, hoppas att satsningen ska göra Hörbyån grönare – och mer tillgänglig. Foto: Anja Degerholm

Det finns även tankar på hur området kan utvecklas på längre sikt.

– Vi har pratat om möjligheten att förtydliga kopplingen mellan befintliga grönområden i de centrala delarna, till exempel genom ett stråk mot Lasarettsparken, säger Linnea Björk.

För att kunna sätta igång krävs det alltså att politikerna ger klartecken till projektet.

– Projektet ska vara genomfört inom en treårsperiod. Det viktigaste är att pengarna går till åtgärder som kommer Hörbyborna till gagn, säger Anders Jönsson.

Publicerad 07 February 2019 06:00