Demensvården i Eslöv ska bli bättre med hjälp av så kallade demensombud.

Demensvården i Eslöv ska bli bättre med hjälp av så kallade demensombud. Foto: Mostphotos.com

Demensombud ska ge bättre äldreomsorg i Eslöv

Totalt ska 35 demensombud utbildas

ESLÖV.

Antalet personer med demenssjukdom väntas öka kraftigt de kommande åren. För att mota i Olle i grind satsar Eslövs kommun därför på att utbilda så kallade demensombud som ska kunna bistå äldreomsorgen med specialkunskap.

Av
Anja Degerholm

Kommunen har tagit fram en demensplan som sträcker sig från 2017 till 2022. I planen beskrivs hur Eslöv ska arbeta för att få en ännu bättre demensvård, bland annat genom att höja kompetensen hos befintlig personal och bredda organisationen.

Totalt ska 35 demensombud utbildas inom såväl hemvården som vård- och omsorgsboenden. Först ut är vård- och omsorgsboendet Vårlöken i Eslöv som startade sin utbildning i december. Ombuden ska delta i utbildningar, ingå i olika kompetensnätverk och kunna ge råd och stöd till sina kollegor. De kommer att vara knutna till ett team där även specialistutbildade undersköterskor, demenshandledare och demenssjuksköterskor ingår.

Birgitta Wallin, enhetschef för Kärråkra demensboende, var den som kom på idén att införa demensombud. Hon tror att detta nya arbetssätt kan ge medborgarna en mer kvalitativ demensvård.

– Det är en stor kompetenshöjande satsning inom demens och kognitiva sjukdomar som genomförs. Att införa funktionen demensombud tror jag kan vara avgörande framöver för att de personer som insjuknar i demens snabbt och på bästa sätt ska få den omsorg de behöver. Här ser vi ombuden som en otroligt viktig del, säger Birgitta Wallin i ett pressmeddelande.

Publicerad 05 February 2019 06:00