Sallerupsvägen är en av de platserna som fått ny grönska tack vara bidraget från Boverket.

Sallerupsvägen är en av de platserna som fått ny grönska tack vara bidraget från Boverket. Foto: Karin Jonsson

Rejäl slant från Boverket ska göra Eslöv grönare

Har fått närmare en miljon kronor till trädplanteringar

ESLÖV.

Nya träd längs Sallerupsvägen, gröna ytor för att förhindra översvämning vid Östergatan och ett lyft för parken vid Kvarteret Gåsen. Det är något av det som Eslövs kommun fått bidrag för från Boverket.

Boverket har betalat ut totalt 108 miljoner kronor till 43 olika projekt i landet vars syfte är att ge grönare städer. Eslövs kommun har fått totalt 985 832 kronor. Runt 400 000 kronor av dessa ska gå till gröna åtgärder längs Östergatan och i den lilla parken intill nybygget i Kvarteret Gåsen.

– Det är saker vi ändå hade tänkt göra, men de här pengarna innebär att vi kan göra det där lilla extra, säger Karin Jonsson, landskapsarkitekt på gata, trafik och park.

Exakt hur det ska utformas är ännu inte bestämt. Klart är att det blir träd längs Östergatan och någon form av planteringsytor som kan fånga upp dagvatten och förhindra översvämningar vid skyfall.

Av det totala beloppet ska 275 00 kronor användas till planteringar av träd på tre olika platser runtom i Eslöv. Ett projekt är redan avklarat, på Sallerupsvägen, där tomrummen mellan de gamla pilträden blivit utbytta mot scharlakansekar. Träden på båda sidor vägen ska bytas ut efterhand som de måste fällas.

Näst på tur står är Marieholmsvägen.

– Där står det en trädrad med lindar. Några av dem har blivit skadade eller fällda och ska bytas ut mot andra träd som amerikanskt ambraträd, pagodträd och korstörne, berättar Karin Jonsson.

De valda trädsorterna ska komplettera lindarnas mörka blad med lite ljusare grönska. Planen är att plantera under våren. Även vid Trollenäsrondellen ska björkarna få sällskap av fler träd och blomsterlökar i gräsmattan. Också det under vårkanten.

Kommunen har även fått 125 000 kronor för att göra vid grönytor i Harlösa. Vad som ska göras där är ännu inte bestämt.

Publicerad 04 February 2019 09:41