Inspirationsskiss över hur det nya Föreningstorget skulle kunna se ut.

Inspirationsskiss över hur det nya Föreningstorget skulle kunna se ut. Skiss: Kamikaze Arkitekter

Trygghetsboende på önskelistan när Föreningstorget byggs om

Inflyttning beräknas bli tidigast om ett och halvt år

ESLÖV. I dagarna går Eslövs kommun ut med en markanvisningstävling för runt 100 bostäder på Föreningstorget. Under 2020 är förhoppningen att de första hyresgästerna ska kunna flytta in.

– Det är positivt att det byggs på Föreningstorget, det är en viktig del av utvecklingen av stadsbilden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har antagit själva tävlingsprogrammet som kommer att genomföras i två steg. I det första steget kan byggherrar och exploatörer skicka in en öppen intresseanmälan för hela eller delar av området med anbud om pris för byggrätten. Deadline är den 8 mars.

Därefter väljer kommunen i steg två ut tre till fem intressenter som får gå vidare och får chansen att presentera sitt koncept närmare i ett färdigt tävlingsbidrag. Dessa ska preliminärt vara inlämnade i mitten av juni. Och i slutet av augusti ska en vinnare utses.

Detaljplan för området antogs sommaren 2017 och planen medger bostäder och centrumverksamhet upp till sex våningar. Hela torget ska inte bebyggas utan öppna ytor kommer att bevaras på torgets södra del.

I tävlingsprogrammet har ett antal kriterier angetts, bland annat att man förordar bostadsrätter eftersom det byggts så många hyresrätter det senaste åren samt att det byggs ett underjordiskt garage.

– Vi vill även att det byggs någon form av trygghetsboende för äldre, säger Johan Andersson.

Publicerad 17 January 2019 06:00