Det blir inte 30 km/h genom Kölleröd. Det slår Transportstyrelsen fast.

Det blir inte 30 km/h genom Kölleröd. Det slår Transportstyrelsen fast. Foto: Mostphotos.com

Transportstyrelsen säger nej till 30 km/h genom Kölleröd

Räknas inte som tättbebyggt område

KÖLLERÖD. Antalet barn i byn har fördubblats på två år, det är på vissa håll väldigt dålig sikt och många fordon kör vårdslöst genom byn. Det framför Kölleröds julgransförening som anledning till att hastighetsbegränsningen borde sänkas, från 70 km/h till 30 km/h. Men både Länsstyrelsen i Skåne och Transportstyrelsen avslår ansökan. Den föreslagna hastighetssänkningen rör väg 1070, 1071 och 1072 genom Kölleröd.

Transportstyrelsen anger som skäl till beslutet att vägen inte ligger inom tättbebyggt område och att det åligger föraren att ta hänsyn till rådande förhållanden och anpassa hastigheten därefter. Trafikanten ska även visa särskild hänsyn mot barn. Vidare skriver myndigheten i sitt beslut att hastighetsbegränsningar till 30 km/h utanför tättbebyggt område ska förbehållas sådana vägsträckor och trafikmiljöer där en sådan begränsning är särskilt motiverad. I det här fallet anses det alltså inte motiverat.

Publicerad 12 January 2019 06:00