Enligt David Minchin, vd för Scandivanadium, kommer provborrningarna att ha obetydlig påverkan på mark och miljö.

Enligt David Minchin, vd för Scandivanadium, kommer provborrningarna att ha obetydlig påverkan på mark och miljö. Foto: Privat/Mostphotos.com

Scandivanadium tar nästa steg mot provborrningar

"Innebär inga risker för miljö eller grundvatten"

TOMELILLA/HÖRBY. Nu tar Scandivanadium nästa steg mot att borra efter metallen vanadium i Tomelilla och Hörby. I veckan ska företaget lämna in en utförlig beskrivning till de berörda kommunerna om hur provborrningarna ska gå till. Totalt handlar det om 15 borrhål i områdena Fågeltofta, Killeröd och Hörby.

Scandivanadium fick i oktober 2018 beviljat undersökningstillstånd av Bergsstaten för de aktuella områdena. I november beslutade länsstyrelsen i Skåne att företaget innan undersökningsarbetet inleds måste skicka in en beskrivning till kommunerna hur arbetet ska utföras.

– Vi ser fram emot att anmälningarna kan behandlas av kommunerna inom kort. Våra borrhål kommer vara mindre och gå grundare än många av de privata brunnar och bergvärmeanläggningar som finns i samma område. Så provborrningarna innebär inga risker för miljö eller grundvatten, säger Scandivanadiums vd David Minchin i ett pressmeddelande.

Varje provborrning beräknas ta mindre än en vecka att genomföra, uppger företaget. Borrningarna ska utföras på ett medeldjup på cirka 80 meter och maximalt 125 meter med en ytterdiameter på antingen 96,1 eller 122,6 millimeter. Det kan jämföras med borrhål för vattenförsörjning och energiborrhål som utförs på mellan 130 och 250 meters djup.

Provborrningarna ska enligt Scandivanadium genomföras med så kallad kärnborrteknik med diamantkrona och låga spolvattentryck för att ge minimal störning av den berörda jord- och bergformationen. Ett slutet system för kyl- och spolvatten ska användas så att inga direktutsläpp av vatten sker i området.

De maskiner som används är dieseldrivna bergborriggar med en vikt på fem ton och som storleksmässigt kan jämföras med en skogs- eller gårdstraktor. Arbetet ska utföras under dag- och kvällstid. Bullernivån beräknas bli cirka 50 dBA vid närmaste bostad. Efter att arbetet är avslutat gjuts borrhålen igen och kan täckas med jord för att inte påverka jordbruksmark.

Syftet med provborrningarna är att öka kännedomen om geologin och om det finns någon vanadin att som är möjlig att utvinna i området. För att gå vidare efter det krävs separata tillstånd från Bergsstaten.

– Att vi undersöker ett område betyder inte att vi vill bryta vanadin just där, utan målet är att vi med hjälp av provborrningarna så snabbt som möjligt ska kunna avgränsa oss till betydligt färre och mindre områden för fortsatta undersökningar, säger David Minchin.

Vanadin är ett sällsynt mjukt metalliskt grundämne som används i batterier som kan lagra och generera el utan att förlora kraft över tid, till exempel från vind- eller solkraft.

Publicerad 10 January 2019 12:57