Fallet kommer slutligen avgöras i Lunds tingsrätt.

Fallet kommer slutligen avgöras i Lunds tingsrätt. Foto. Mostphotos/arkivbild

Nazist anses vara olämplig förälder – kommunen JO-anmäls

"Bryter mot rätten att ha en politisk uppfattning"

HÖÖR. Familjerätten i Höör fick i december i uppdrag av Lunds tingsrätt att göra en vårdnadsutredning. Nu JO-anmäls de av pappan, sedan de skrivit att mamman bör få ensam vårdnad eftersom pappan är aktiv medlem i Nordiska Motståndsrörelsen, NMR.

Av
Anders G Bergquist

Efter den sedvanliga betänketiden beslöt tingsrätten i december om äktenskapsskillnad mellan makarna. Därefter inleddes en vårdnadsutredning där tingsrätten bad om ett yttrande från familjerätten i barnens hemkommun.

Familjerätten fastslår i sn utredning att mamman bör få ensam vårdnad. Detta trots att pappan varit delaktig i sina barns utveckling och varit en bra förälder.

I sin anmälan skriver pappan att kommunen uppgett hans medlemskap i det nationalsocialistiska partiet NMR som orsak till detta.

I yttrandet ska familjerätten, enligt anmälan, bland annat ha hänvisat till källor som Expo och Wikipedia för att styrka att Nordiska motståndsrörelsen är nazister.

Pappan hävdar att det är fel i sak och poängterar att NMR är ett fullt lagligt politiskt parti. Han hänvisar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna om politisk åsiktsfrihet och anser att yttrandet bryter mot detta.

I yttrandet uppges rätten även ha skrivit att det oftast är bäst för barnen med gemensam vårdnad men att man frångår det i detta fall på grund av pappans politiska engagemang.

Lokaltidningen har talat med Höörs kommuns socialchef Ewa Näslund, som inte kan uttala sig i det enskilda fallet. Hon ger istället en generell bild över situationen.

Enligt Näslund tar man aldrig hänsyn till någons politiska uppfattning när man gör vårdnadsutredningar.

– Vi värderar inte en förälders politiska åsikter utan gör en bedömning av föräldraförmågan i förhållande till barnens behov. Man har rätt att ha vilka politiska uppfattningar man vill och vår uppgift är att endast se till barnens bästa. Vårdnadsutredningen är alltså en sammanvägning av flera faktorer. Sedan är det självklart så att om man är med i någon form av organisation, politisk eller annan, som valt att stå utanför de demokratiska spelreglerna kan det få negativa konsekvenser för barnen, säger hon.

Näslund påpekar även att det är Lunds tingsrätt som kommer att fatta det slutgiltiga domslutet och att utredningen kommunen gjort bara är en del.

Båda föräldrarna kommer att få lämna sina synpunkter innan det är dags för rättegång.

Fotnot: Pappan som JO-anmäler Höörs kommun är inte boende i kommunen.

Publicerad 10 January 2019 00:00