Biblioteksfilialen i Tjörnarp försvinner den 1 juli.

Biblioteksfilialen i Tjörnarp försvinner den 1 juli. Foto: Mostphotos.com

Tjörnarps bibliotek läggs ner till sommaren

Beslut i kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNARP.

Biblioteket i Tjörnarp försvinner från den 1 juli nästa år. Det beslutade en enig kultur- och fritidsnämnd vid sitt senaste möte. Nedläggningen väntas ge en besparing på totalt 285 574 kronor.

Alla nämnder i Höörs kommun har ett sparbeting de kommande två åren för att få en budget i balans. Inför nämndens möte den 11 december hade tjänstemännen på kultur- och fritid tagit fram tre olika besparingsalternativ. Förutom att lägga ned biblioteksfilialen i Tjörnarp fanns det även förslag om att minska medieanslagen med 140 000 kronor eller att dra in publika datorer samt arbetet med IT för ovana.

Nämnden beslutade alltså det första alternativet och från och med den 1 juli 2019 läggs Tjörnarps bibliotek ned. Biblioteket har varit öppet tre timmar i veckan, tisdagar klockan 15–18, samt för skolelever ett par timmar i veckan. Under förra året gjordes totalt 5 583 utlån, 786 besök av allmänheten och 3 060 besök av skolelever. Slår man ut antalet utlån på antalet besökare blir kostnaden cirka 600 kronor per besök och 185 kronor per utlån.

Höörs kommun har fått två miljoner kronor i stöd från Kulturrådet för att köpa in en bokbuss av mindre modell som kan tas i bruk hösten 2019. Denna ska kompensera för de nedlagda filialerna i kommunen.

Enligt kultur- och fritidsnämndens avgående ordförande, Jill Andersson (S), var alternativet att lägga ner Tjörnarps bibliotek det minst dåliga av de tre.

– Vi är tvungna att spara. Det andra alternativet hade inneburit att vi inte hade kunnat köpa in böcker till barn och unga. Och det tredje att ta bort allmänna datorer. Biblioteksbussen kommer att betjäna Tjörnarp, så invånarna blir inte utan bibliotek, säger Jill Andersson.

Tjörnarps skola måste enligt skollagen ha tillgång till ett skolbibliotek och det kommer efter nedläggningen att finnas i skolans lokaler.

Nedläggningen ska spara 233 264 kronor i hyreskostnader och 52 310 kronor i städkostnader. Totalt 285 574 kronor. Besparingen nästa år blir därmed halva det beloppet, 142 787 kronor.

Publicerad 07 January 2019 06:00