Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre. Om ett par månader ska Kaolin-ärendet upp i högre instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Jällabjär heter kullen sydöst om Röstånga som syns i bilden. Den är naturreservat och räknas som en av Skånes tystaste miljöer. Blir dagbrottet för kaolinbrytning vid Billinge fälad verklighet, så blir det sannolikt inte så tyst längre. Om ett par månader ska Kaolin-ärendet upp i högre instans, Mark- och miljööverdomstolen. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Kaolin-långbänken fortsätter i högre rätt – igen

Mångåriga kaolinstriden ska upp i mark- och miljööverdomstolen

BILLINGE/RÖSTÅNGA. Det var nog mången Röstånga- och Billingebo som drog en lättnadens suck för ett år sedan. Då kom Mark- och miljödomstolens avslag på företaget Svenska kaolins ansökan om miljötillstånd för att bryta kaolin på Billinge fälad. Men om ett par månader ska ärendet upp i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt.

Av
Jonas Lundin

Själva förhandlingarna sker på hotell Öresund i Landskrona den 29 januari till den 1 februari 2019.

– Det är konstigt, för normalt när Mark- och miljööverdomstolen tar upp ett ärende så får man inte tillföra något nytt i målet. Men här har miljööverdomstolen låtit Svenska kaolin komplettera med 35 sidor med i princip nytt material, säger Per Eckersten, som kämpar mot kaolinplanerna.

Nu redovisar Svenska Kaolin mycket större mängder av halloysit, mer än 10 procent mot tidigare då företaget redovisade mindre än en procent. ”Den långsiktiga effekten är förödande, liknande den som asbest visade på människa och miljö”, skriver flera sakägare i ett gemensamt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. De lyfter nu fram att då denna nanopartikel är så liten, så är den i princip omöjlig att fånga upp med filter och omgivningen kommer därför påverkas omedelbart och vinden kommer att föra partiklar till tätbefolkade område och vatten och Rönneå kommer att förorenas.

Det har varit många turer i Kaolin-ärendet genom åren. Det har varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen tidigare, år 2000, då det blev avslag. En långkörare med andra ord.

– Vi har bott här ute i 40 år och det är nästan hela tiden som det varit aktuellt, säger Per Eckersten.

Publicerad 04 January 2019 00:00