Webbsändningarna av kommunfullmäktige fortsätter, i alla fall till augusti 2020.

Webbsändningarna av kommunfullmäktige fortsätter, i alla fall till augusti 2020. Foto: Printscreen/Höörs kommun

Webbsändning från fullmäktige fortsätter till 2020

Ska även bli lättare att hitta på kommunens hemsida

HÖÖR. Kommunfullmäktige i Höör beslutade vid sitt senaste möte den 28 november att fortsätta webbsändningarna av sina sammankomster. I alla fall fram till augusti 2020. Därefter krävs att webbutsändningarna ska vara textade, något som inte är möjligt med det system som Höörs kommun använder idag. Det kommer i så fall bli aktuellt att upphandla ett nytt system.

Förslaget klubbades med ett tilläggsyrkande från Stefan Liljenberg (SD) om att webbsändningen ska vara lättare att hitta på kommunens hemsida. Liljenberg poängterade att sändningen har ett bra upplägg men att den är svår att hitta, vilket kan förklara att det är så få åhörare. Och att om en ny upphandling krävs framöver så är den mer motiverad om det är fler som tar del av sändningen.

Publicerad 04 December 2018 06:00