Kvarteret Bankmannen kan få ytterligare två våningar.

Kvarteret Bankmannen kan få ytterligare två våningar. Skiss: Ramboll arkitekter

Ebo vill bygga två våningar till på Kvarteret Bankmannen

Byggstart kan bli tidigast 2022

ESLÖV. Eslövs Bostads AB (Ebo) och Ramboll arkitekter har tillsammans tagit fram ett förslag för hur Kvarteret Bankmannen vid stationen kan utvecklas. Bland annat föreslås att fastigheten ska få en tillbyggnad på två våningar som ett led i att förtäta Eslövs tätort.

Kvarteret Bankmannen har adress Storgatan 14, Stationsgränd 2 och Köpmansgatan 3. Fastigheten är från tidigt 1900-tal och den befintliga fasaden ska bevaras för att huset fortfarande ska ha sin tidsenliga karaktär.

Huset är i behov av en omfattande renovering och i samband med renoveringen ska det även byggas till, från tre våningar till fem våningar. Det innebär att huset kommer att rymma cirka trettio lägenheter istället för dagens nio. Samtliga lägenheter ska tillgänglighetsanpassas och moderniseras.

– Vi har ett uppdrag att bygga bostäder för alla och detta är ett sätt att skapa nya boendemöjligheter på ett attraktivt läge samtidigt som vi bevarar den arkitektur som finns i området, säger Sten Carling, chef för fastighetsutveckling på Ebo i ett uttalande på Ebo:s hemsida.

Ombyggnaden kräver en detaljplaneändring och om den går igenom så kan byggstart bli tidigast 2022.

Publicerad 03 December 2018 11:10