Alliansen fick igenom sin budget vilket bland annat innebär åtstramningar inom politiken.

Alliansen fick igenom sin budget vilket bland annat innebär åtstramningar inom politiken. Foto: Mostphotos.com

Skattesatsen oförändrad för Höörsborna nästa år

Alliansen fick igenom sitt budgetförslag

HÖÖR. Vi kommunfullmäktiges senaste möte den 28 november antogs Alliansens budgetförslag. Då fastställdes också att skatten på 21,88 kronor kommer att gälla även nästa år.

Alliansen fick efter nästan två och en halv timmes diskussion igenom sitt budgetförslag med 29 röster mot 9. Miljöpartiet avstod att rösta och ville återremittera ärendet för att utreda det ytterligare.

Att Alliansen nu får igenom sin budget innebär bland annat att barn- och utbildningsnämnden (BUN) får ett tillskott på närmare 3,5 miljoner kronor för en fortsatt drift av byskolorna. Detta ska finansieras genom minskade fasta arvoden till politiken, totalt sex miljoner kronor de kommande fyra åren. Under nästa år får till exempel kommunstyrelsen en miljon kronor mindre i budget till följd av minskade politiska kostnader.

Den totala driftsbudgeten för nämnderna uppgår 2019 till 910 513 kronor. Gymnasieskolan, badet och revisionen får extra medel nästa år. Nämndernas sparbeting ligger under nästa år på 2,13 procent och de två följande åren på två procent. Resultatet för 2019 väntas bli en procent.

– Det kommer krävas att nämnderna följer sin budget noga för att reglera skulden från 2017, sade Linda Andersson, ekonomichef, vid en dragning på fullmäktigemötet.

Övergångsregeringens försiktiga budget innebär att Höörs kommun går miste om 5,7 miljoner kronor i generella statsbidrag. För att täcka detta ska fem miljoner kronor tas från kommunstyrelsens medel för förfogande.

På grund av stora investeringar, framför allt på VA-sidan, har kommunen fortfarande en stor upplåning. Den långfristiga låneskulden ligger på 281 miljoner kronor.

Publicerad 30 November 2018 06:00