Ett fyrtiotal intresserade kom till informationsmötet på Lyby församlingsgård.

Ett fyrtiotal intresserade kom till informationsmötet på Lyby församlingsgård. Foto: Privat

Lyby tar till kamp mot gruvplaner: "Vi måste visa på ett samlat motstånd"

Scandivanadium vill söka efter mineralen vanadin i området

LYBY.

Bolaget Scandivanadium Ltds planer på att söka efter mineralen vanadin har väckt starka protester på Österlen. I somras fick flera hushåll i Lyby en underrättelse från Bergsstaten om att det fanns planer om att prospektera även där. Nu tar byborna kamp för sin by.

– Vi kan inte se att en gruva skulle tillföra något positivt till vår bygd, säger Sara Horvath som är ordförande i Lyby bygdeförening.

Tisdagen den 20 november hade föreningen bjudit in till ett informationsmöte på Lyby församlingsgård tillsammans med LRF och nätverket Vetonu, som vill stoppa Scandivanadiums gruvplaner i Skåne samt att ändra minerallagen.

På mötet deltog ett fyrtiotal personer. Enligt Sara Horvath finns det en stor oro och många frågor, inte minst bland markägarna.

– Det här är nytt för oss alla och när det där brevet kom i somras undrade vi såklart vad är det här? Folk pratar om det i bygden och är oroliga för vad som ska hända.

Att Scandivanadium sökt undersökningstillstånd hos Bergsstaten innebär ett första steg mot att beviljas ett undersökningstillstånd för prospektering som i sin tur kan leda till att bolaget startar gruvverksamhet. Den svenska minerallagen ger såväl markägare som kommunen lite att säga till om i förhållande till de intressen som vill utnyttja naturresurserna.

Hörby kommun har i en remiss ställt sig negativ till en framtida gruva. Lyby bygdeförening har också skrivit ett remissvar där man uttrycker Lybybornas motstånd mot gruvnäring i området. Det natursköna läget, en stark bygdegemenskap och en turistnäring som spås blomstra kommande år är några av argumenten.

– Det finns så många andra värden att bevara. Vi vill ha en levande landsbygd och måna om miljön. Dessutom är det en av Sveriges bästa jordbruksmarker, säger Sara Horvath.

Folk pratar om det i bygden och är oroliga för vad som ska hända

Turismen kan skapa nya och gröna arbetstillfällen i bygden, skriver bygdeföreningen, i motsats till en gruva som skulle innebära att Lyby förlorade i attraktivitet både för boende och besökare. Så kallad "strip mining", där man gräver upp ett område i taget kan skapa döda landskap där ingenting kan växa, där djur inte kan beta eller där det inte går att borra efter vatten.

– Lyby har en av Sveriges bästa jordbruksmarker, varför skulle man vilja förstöra den på det här sättet? Och hur ska markägarna göra med generationsskifte när man inte vet vad som kommer hända?

Det finns också en oro för saneringskostnader för anlagda gruvor och för att gifter från borrningarna kan läcka ut från vattentäkterna till Ringsjön och på så sätt resultera i en miljökatastrof.

Till mötet hade bygdeföreningen bjudit in de olika politiska partierna i Hörby kommun. Centern hade meddelat intresse, men kunde inte komma. Miljöpartiet var det enda partiet som deltog på mötet.

– Vi följer utvecklingen och hoppas att kommunen ska stå upp och stötta oss på landsbygden. Det här är en viktig fråga att enas kring. Tillsammans är vi starka och vi måste visa på ett samlat motstånd, säger Sara Horvath.

Publicerad 24 November 2018 06:00