Så här kan Föreningstorget se ut om några år. Nu ska kommunen utlysa en markanvisningstävling för runt 100 bostäder på torget.

Så här kan Föreningstorget se ut om några år. Nu ska kommunen utlysa en markanvisningstävling för runt 100 bostäder på torget. Skiss: Kamikaze Arkitekter

Torgparkering ska bytas ut mot 100 bostäder: "Mer liv och rörelse"

Markanvisningstävling ska avgöra Föreningstorgets framtid

ESLÖV.

Nyligen flyttade de första hyresgästerna in i det gamla polishuset vid Föreningstorget som rymmer 109 lägenheter. De närmaste åren kommer ytterligare runt 300 bostäder byggas runt torget och en helt ny stadsdel ska växa fram.

Inom kort drar Eslövs kommun igång en markanvisningstävling för runt 100 bostäder på själva torget. Förra sommaren vann detaljplanen laga kraft och nu ska det alltså avgöras vem som ska bygga på platsen och hur det ska se ut.

– Detaljplanen tillåter byggande av bostäder och centrumverksamhet upp till sex våningar. Det kommer att bli ett helt ny centrumnära stadsdel som ska ge mer liv och rörelse i området, säger Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör på Eslövs kommun.

Hela torget ska dock inte bebyggas, en mindre del av torgets södra del ska behållas och binda ihop området med Kanalgatans stråk från Stadsparken.

Markanvisningstävlingen riktar sig till exploatörer och byggherrar som tävlar om att köpa marken och utveckla kvarteret, som nu går under arbetsnamnet Föreningstorget. Kommunen sätter upp vissa mål och kriterier som ska uppfyllas. Om allt går enligt tidplanen kan det bli byggstart om ett år, i slutet av 2019.

Lokaltidningen har tidigare skrivit om BA Bygg Fastigheters planer på ytterligare bostadsbebyggelse norr om det gamla polishuset. I Kvarteret Rådjuret planeras det för cirka 200 bostäder i upp till åtta våningar. Det finns sedan tidigare en byggrätt för fastigheten, men BA Bygg vill utöka denna och en planändring ska nu ut på samråd.

Det pågår just nu ett 60-tal olika byggprojekt runtom i kommunen och efterfrågan på bostäder är stor. De närmaste fyra åren planeras det för närmare 1 000 nybyggda bostäder i Eslöv, till exempel vid stadsbiblioteket och i den gamla spritfabriken.

– Byggherrarna säger att även om de bygger nytt så fylls köerna på lika snabbt. Så efterfrågan är väldigt stor, säger Patrik Larsson.

Publicerad 16 November 2018 10:49