Foto: Mostphotos.com

Skolranking: Höör backar rejält – Hörby klättrar

Lärarförbundet presenterar sin årliga ranking

MELLANSKÅNE.

Höörs kommun har tappat 64 placeringar i Lärarförbundets årliga skolranking. Det är framför allt faktorerna sjukfrånvaro bland lärarna och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år som gör att Höör backar i årets ranking.

Totalt hamnar Höörs kommun på plats 172. Undersökningen omfattar 13 kriterier och landets 290 kommuner rankas efter dessa kriterier. Höörs styrkor i förhållande till andra kommuner är lärarnas löner och andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Kommunens svagheter är andelen som fullföljer gymnasiet inom tre år och meritvärdena i årskurs nio.

Hörby har gjort en omvänd resa och klättrar med 75 placeringar till plats 155. Det som gör att Hörby förbättrat sig i förhållande till andra kommuner är andelen godkända elever och lärarnas löner. Överlag rankas kommunen högt när det gäller resurstilldelning och andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Det som inte är lika bra är andelen som fullföljer gymnasiet inom tre år och sjukfrånvaron bland lärarna.

Även Eslöv gör lite bättre än förra året och hamnar på plats 99 vilket är upp tio placeringar. Den förbättringen handlar framför allt om en lägre sjukfrånvaro bland lärarna och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.

Rankingen

Eslöv: 99 (+10).

Styrkor: Sjukfrånvaro (plats 21), andel godkända elever (105).

Svagheter: Resurstilldelning (250), andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (193).

Förbättringar sedan förra mätningen: Sjukfrånvaro (21), andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (193).

Försämringar sedan förra mätningen: Meritvärden i årskurs nio (119), lärarnas utbildningsnivå (144).

Höör: 172 (-64).

Styrkor: Lönen (62), andel elever som uppnår högskolebehörighet (93).

Svagheter: Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (259), meritvärden i årskurs nio (160).

Förbättringar sedan förra mätningen: Lönen (62), lärartätheten (198).

Försämringar sedan förra mätningen: Sjukfrånvaron (179), andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (259).

Hörby: 155 (+75).

Styrkor: Resurstilldelning (23), andel elever som uppnår högskolebehörighet (71).

Svagheter: Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (281), sjukfrånvaro (263).

Förbättringar sedan förra mätningen: Godkända elever (194), lönen (124).

Försämringar sedan förra mätningen: Sjukfrånvaron (263), andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år (281).

Källa: Lärarförbundet

Publicerad 08 November 2018 10:21