Vid länsstyrelsens kontroll hade hunden till höger inte plats att ligga i naturlig ställning eftersom benen var utanför buren. Och hunden till vänster kunde inte sitta upprätt eftersom buren var för låg.

Vid länsstyrelsens kontroll hade hunden till höger inte plats att ligga i naturlig ställning eftersom benen var utanför buren. Och hunden till vänster kunde inte sitta upprätt eftersom buren var för låg. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Hundägare hade 78 hundar – många satt inlåsta i små burar

Länsstyrelsen upptäckte 13 brister vid oanmäld inspektion

HÖÖR.

Kvinnan har tillstånd att ha 45 vuxna hundar, men när länsstyrelsen gjorde en oanmäld inspektion hittades betydligt fler än så. Länsstyrelsen upptäckte dessutom en rad brister i djurhållningen, bland annat att hölls 28 hundar i små burar.

Det var i september som länsstyrelsen gjorde en kontroll efter att det kommit in en anmälan om kvinnans djurhållning. Under åren 2015–2018 har myndigheten fått in flera anmälningar gällande antalet hundar, antalet kullar, magra hundar, hundar som hålls i sin igen avföring samt att hundar hålls i bur. Det har även gjorts tidigare kontroller på fastigheten och då konstaterats en rad brister .

Kvinnan har tillstånd att ha 45 vuxna hundar samt föda upp och sälja högst fem kullar per år. Vid kontrollen räknade de två djurskyddsinspektörerna till totalt 78 hundar av olika raser, varav 63 var vuxna hundar och 15 var unghundar eller valpar. Kvinnan hävdade att hon och hennes särbo har hundarna tillsammans och inte har koll på vem som äger vilken hund.

Förutom det stora antalet hundar hittades ytterligare tolv brister, bland annat att 28 av hundarna hölls i bur. Burarna uppmättes inte, men länsstyrelsen konstaterar att vissa av hundarna låg med tassarna utanför buren och att detta tyder på att de inte haft möjlighet att ligga i naturlig ställning i burarna. De ansågs även vara för låga eftersom hundarna inte kunde sitta eller stå i upprätt ställning.

Totalt hittades cirka 36 burar i bostaden. Enligt kvinnan används burarna till träning inför tävlingar och att hundarna roteras mellan burar och rastgårdar. Länsstyrelsen skriver i kontrollrapporten att detta är "regelbundet och permanent hållande av hund i bur, vilket inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning". Hundägaren har dessutom tidigare blivit informerad om att det inte är tillåtet att träna på att låta hundarna sitta i burar.

Hundarna kunde inte sitta i naturlig ställning utan att slå huvudet i taket.

Hundarna kunde inte sitta i naturlig ställning utan att slå huvudet i taket. Foto: Länsstyrelsen Skåne

Många av burhundarna saknade dessutom fri tillgång till vatten och fick inte tillräckligt med dagsljus. I både boxar och burar var ventilationen dålig och i vissa av utrymmena uppger djurskyddsinspektörerna att det "luktade starkt av hund, mycket instängt och upplevdes ha dålig lukt".

Inne i bostadshuset fanns boxar med 15 hundar varav 10 var valpar. Nio hundar hölls lösa i utrymmet vilket innebär att "de digivande tikarna inte hade tillgång till en lugn och ostörd plats för sig och sina valpar".

Länsstyrelsen skriver i kontrollrapporten att man "ser allvarligt på de brister som konstaterades och diskuterades vid kontrollen och överväger att besluta om föreläggande och förbud, sådant beslut kan förenas med vite".

– Vi gjorde nyligen en uppföljningskontroll och då var samtliga brister åtgärdade. De allvarligaste bristerna var att hundarna hölls i burar, men nu fanns det inga burar kvar inomhus, säger Emma Jönsson, djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne.

Kvinnan hade vid återbesöket totalt 71 hundar, varav 43 vuxna hundar, vilket är mindre än tillståndet på 45 hundar som hon har sedan tidigare.

Kommer det att ske ytterligare kontroller?

– Vi gör regelbundna rutinkontroller och om det kommer in en anmälan mot hundägaren igen så kan bli aktuellt med fler kontroller. Vi kan även gå vidare med föreläggande och förbud, säger Emma Jönsson.

Publicerad 07 November 2018 09:31