Kommundirektören Eva Hallberg säger att man tar medborgarnas oro på allvar.

Kommundirektören Eva Hallberg säger att man tar medborgarnas oro på allvar. Foto: Arkiv

Oro efter grova brott: "Vi tar det på största allvar"

Väktare och fler fältare två av åtgärderna

ESLÖV.

Efter att två grova våldsbrott ägt rum i Eslövs centrum går kommunen nu ut med en skrivelse om vad som görs för att öka tryggheten.– Vi har fått tydliga signaler om att det finns en oro och det tar vi på allra största allvar, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Det var måndagen den 8 oktober som polisen fick uppgifter om att det var ett större bråk vid stationen och en skottlossning i samband med detta. Samma kväll blev en kvinna i 20-årsåldern utsatt för ett våldtäktsförsök i korsningen Bryggaregatan och Kanalgatan.

Efter dessa händelser har oron spridit sig i Eslöv och det har florerat en del rykten – både sanna och falska.

– Om det är tyst ges det utrymme för spekulationer. Därför är det viktigt att berätta vad vi gör, det är inte alltid det arbetet är synligt, säger Eva Hallberg.

Hon nämner samverkansgruppen "Örat mot marken" som ett exempel. Gruppen träffas varje fredag och består av representanter från kommunens samtliga verksamheter, polisen, räddningstjänsten, bevakningsbolagen och de kommunala bolagen.

– Det är ett bra sätt att fånga upp vad som händer och snabbt kunna sätta in åtgärder.

Förra hösten var det oroligt i Eslöv, enligt Eva Hallberg kulminerade det på jullovet. Men under våren, sommaren och början av hösten har det varit lugnare. Tills för ett par veckor sedan.

– Vi valde då att sätta in väktare och vi följer utvecklingen genom de rapporter som väktarbolaget ger oss. Vi har även utökat vuxennärvaron genom fler fältare på stan.

Det finns även planer på att andra yrkeskategorier ska röra sig ute under kvällar och helger, till exempel socialtjänstens kuratorer, och på så sätt öka vuxennärvaron under kvällar och helger.

Man uppmanar alla föräldrar att prata med sina barn och ha koll på var de befinner sig på fritiden, men att det inte finns någon anledning att hålla sina barn hemma.

Eva Hallberg säger att kommunen följer utvecklingen noga och att det kan bli aktuellt att vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

– Medborgarnas trygghet och säkerhet är en prioriterad fråga, säger Eva Hallberg.

Detta gör kommunen

Här är något av det Eslövs kommun gör för att skapa trygghet:

Allvarliga händelser på skolorna polisanmäls.

Polisen och socialtjänsten har samtal med ungdomar som anses vara i riskzonen tillsammans med föräldrarna om vad en tidig kriminell verksamhet kan leda till.

Socialtjänsten erbjuder särskilda stödsamtal åt föräldrar vars barn rör sig på stan.

Ett hundratal värmekameror har installerats på kommunens byggnader, bland annat på samtliga skolor.

Rådet för Hälsa och trygghet genomför regelbundet trygghetsvandringar.

Samverkansavtal med polisen i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Mötesplatsen Gasverket för ungdomar.

Publicerad 03 November 2018 06:00