Mötet hölls i paviljongen vid Snogeröds idrottsplats. Tanken är att det ska bli ett årligt återkommande evenemang varje år i oktober. På bilden från vänster: Karin Kallioniemi, Åke Nilsson, Patrik Larsson och Mikael Nordholm.

Mötet hölls i paviljongen vid Snogeröds idrottsplats. Tanken är att det ska bli ett årligt återkommande evenemang varje år i oktober. På bilden från vänster: Karin Kallioniemi, Åke Nilsson, Patrik Larsson och Mikael Nordholm. Foto: Gullan Rydström

Nedläggningshotet mot skolan tände en gnista i bygden

Jobbar för en ökad inflyttning av barnfamiljer

HÖÖR.

Antalet invånare i Södra Ringsjöbygden har halverats sedan 1870. Konsekvenserna av det blev tydliga i våras när Gudmuntorps skola hotades av nedläggning. Det skapade ett stort engagemang i bygden – och idéer för framtiden.

– Vi i bygdeföreningen har länge verkat för att det ska byggas mer, nu har vi spunnit vidare på det engagemanget som uppstod i våras. Målet är att få fler att bosätta sig här, framför allt barnfamiljer, och där är byskolan helt nödvändig, säger Åke Nilsson, vice ordförande i Södra Ringsjöortens bygdeförening.

Den 25 oktober hade bygdeföreningen och Snogeröds IF därför bjudit in allmänheten till en temakväll om hur man kan få fler att flytta till bygden. Inbjudna var även kommunarkitekten Karin Kallioniemi, Mikael Nordholm som är vd för Höörs Fastighets AB och Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör i Eslövs kommun. Även Elin Karlsson, planarkitekt i Eslöv, var inbjuden men kunde inte närvara.

Totalt deltog ett femtiotal personer. Fokus för dagen var att invånarna måste bli fler, att fler måste engagera sig och att invånarna själva måste leta möjligheter för att få fler att bosätta sig i området. För att det ska ske måste man kunna navigera mellan översiktsplaner och detaljplaner samt regler för till exempel strandskydd, förhandsbesked och avstyckningar.

– Regelverken är komplexa. Därför hade både Karin Kallioniemi och Patrik Larsson med sig checklistor för vad man ska tänka på. Mycket mark ägs inte av kommunen och då är det upp till privata initiativ för att få fram tomtmark, säger Åke Nilsson.

Höörs Fastighets AB har dock planer på att bygga ett hyreshus i Snogeröd med fyra lägenheter. Det finns även byggplaner i Hurva, därför var även Hurva byförening inbjudna till mötet.

– Byggs det i Hurva gynnar det elevunderlaget för skolorna i Gudmuntorp och Östra Strö. Därför är samarbetet över kommungränsen viktigt, säger Åke Nilsson.

Under perioden 2013 till 2016 ökade befolkningen i Snogeröd med 4,3 procent. Målet är att den utvecklingen ska fortsätta.

– Det har skett en kraftig befolkningsökning i västra Skåne som trissat upp bostadspriserna. Det finns ingen anledning att landsbygden inte ska vara levande och att det ska vara ett folktomt mellanrum i mitten av Skåne. I synnerhet inte när vi har bra kommunikationer så nära, säger Åke Nilsson.

Publicerad 01 November 2018 13:48