Arkivfoto: Andreas Holm

Eslövsfamilj fick vänta över ett år på LSS-hjälp

IVO kräver kommunen på en straffavgift på 40 000 kronor

ESLÖV.

Vård- och omsorgsnämnden i Eslöv beslutade i november 2016 att bevilja avlösarservice till en familj med en funktionsnedsatt femåring. Insatsen genomfördes först ett drygt år senare och nu kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att kommunen betalar en straffavgift på 40 000 kronor.

Efter nämndens beslut i november 2016 dröjde det till juli 2017 innan sökandet efter en lämplig avlösare påbörjades. Familjen fick en avlösare 13 månader efter att beslutet togs. IVO skriver i sitt yrkande till förvaltningsrätten att myndigheten "finner det särskilt allvarligt att ett barn ska behöva vänta så lång tid på att få tillgång till den insats som är beviljad".

Eslövs kommuns förklaring till varför det dröjt så länge handlar om att barnets hem ligger avsides och att det saknas allmänna kommunikationer. Vård- och omsorgsnämnden har inte skickat in begärda handlingar i form av utredning och journalanteckningar, men IVO skriver att erfarenheter från liknande ärenden visar att behovet brukar vara relativt akut. "Familjer i dessa situationer har oftast ett omfattande behov av avlastning", skriver IVO.

IVO yrkar på att sanktionsavgiften ska utgå från den 22 januari 2017 fram tills dess att beslutet verkställdes den 8 januari 2018, en summa på totalt 40 400 kronor. Nu blir det upp till Förvaltningsrätten i Malmö att ta ställning i frågan.

Publicerad 01 November 2018 06:00