Bahareh Mohammadi-Andersson är chef för sektionen våldsförebyggande arbete inom Hörby kommun och ansvarig för projektet som Fryshuset driver.

Bahareh Mohammadi-Andersson är chef för sektionen våldsförebyggande arbete inom Hörby kommun och ansvarig för projektet som Fryshuset driver. Foto: Privat/Arkiv

Kartläggning: Unga i Hörby grupperar sig inte efter etnicitet

Fryshuset har djupintervjuat 72 unga

HÖRBY.

Unga i Hörby grupperar sig inte efter religion eller etnicitet, utan efter intressen och aktiviteter. Och de efterlyser fler vuxna på byn. Det visar en kartläggning som Fryshuset gjort på uppdrag av Hörby kommun.

Samarbetet med Fryshuset inleddes i våras.

– Jag kontaktade Fryshuset och efter dialog utvecklade vi ett samarbete. Vi hade en samsyn kring de utmaningar som finns i Hörby, men även vilka lösningar som kan bli aktuella, säger Bahareh Mohammadi-Andersson, chef för sektionen våldsförebyggande arbete inom Hörby kommun.

Det beslutades att det dels skulle göras en kartläggning bland unga och dels att starta ett mentorsprogram för ungdomar som socialtjänsten valt ut.

Kartläggningen har genomförts under hösten. Fryshusets socionomer har sökt upp ungdomar på platser där de ofta vistas och gjort djupintervjuer med 72 unga i åldrarna 15–25 år. Yrkesverksamma och andra som möter ungdomar inom näringsliv och föreningsliv har också medverkat.

Vid två tillfällen i oktober hölls workshops med ungdomar, politiker och vuxna som jobbar med ungdomar.

– De unga lyfter fram att det inte finns så mycket aktiviteter för dem som är över 18 år och de efterlyser en mötesplats. Man efterfrågar även fler vuxna på byn och vuxna förebilder.

De senaste åren har otryggheten i Hörby centrum fått mycket uppmärksamhet. Det har talats mycket om olika grupperingar och spänningarna mellan dessa som resulterat i flera allvarliga brott. Grupperingarna har bland vuxna blivit en symbol för otryggheten i Hörby, säger Bahareh Mohammadi-Andersson.

– Ungdomarna uppger själv att de inte delar in sig i grupperingar utifrån religion eller etnicitet, utan utifrån intressen och aktiviteter, till exempel bilar, spel eller fotboll. De säger att rasism bara finns hos de vuxna, att de inte bryr sig om olikheterna.

– De säger också att de önskade att vuxna som gick förbi stannade och pratade med dem, och inte såg dem som farliga eller kriminella.

De säger också att de önskade att vuxna som gick förbi stannade och pratade med dem, och inte såg dem som farliga eller kriminella

Problemet med narkotika är ett annat fokusområde och polisen är också delaktiga i samarbetet.

– Alla är överens om att tar man bort knarket så finns det i princip ingen kriminalitet i Hörby. Men problemet handlar inte bara om Hörby, det kommer säljare från Eslöv, Malmö och Kristianstad. Det är även vuxna som köper narkotikan, det är också en del av problematiken, säger Bahareh Mohammadi-Andersson.

Nästa steg blir att presentera resultaten för de styrande politikerna och ta fram en handlingsplan där alla aktörer är delaktiga. Bahareh Mohammadi-Andersson säger att det måste till snabba åtgärder.

– Det finns en bred kompetens och ett stort engagemang. Både unga och vuxna säger att Hörby är en mysig ort med stor gemenskap och alla vill bidra till att göra Hörby tryggare.

Mentorsprogrammet har också påbörjats. Det går ut på att matcha ungdomar med mentorer som har samma bakgrund. Den unge får ett visst antal timmar per månad tillsammans med sin mentor. Enligt Fryshuset har mentorsprogrammet varit framgångsrikt på andra håll. Samtliga unga som haft en mentor har avbrutit sin kriminalitet, men programmet har dock inte funnits tillräckligt länge för att se långtidseffekterna av det.

Publicerad 31 October 2018 09:43