Skolan i Höör måste dra åt svångremmen ytterligare kommande år.

Skolan i Höör måste dra åt svångremmen ytterligare kommande år. Genrefoto: Mostphotos.com

Fler besparingar inom skolan i Höör väntar

BUN måste spara ytterligare en miljon kronor nästa år

HÖÖR.

I våras klubbade barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Höör ett antal besparingar, bland annat att eleverna i årskurs fem och sex skulle flyttas från Tjörnarps skola till Enebackeskolan. Nu kommer nya sparkrav och den 22 oktober ska nämnden besluta hur ytterligare en knapp miljon kronor kan sparas under nästa år.

Totalt ska BUN spara drygt nio miljoner kronor under 2019. De besparingar som redan har gjorts motsvarar åtta miljoner kronor och får effekt såväl i år som nästa år. Men det krävs alltså ytterligare åtstramningar för att få en budget i balans, närmare bestämt på 937 000 kronor.

För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen kan det bli aktuellt att vidta åtgärder från och med höstterminen 2019.

Sektorsledningen har fått i uppdrag att utreda möjligheter, effekter och konsekvenser av ett antal besparingsåtgärder. Dessa är:

  Minska tillgång till eller avveckla pedagogisk omsorg på obekväm tid, så kallad nattis.

  Sammanföra elever på Tjörnarps skola med Enebackeskolan.

  Avveckla MFF-satsningen fotbollsakademin på Ringsjöskolan.

  Säga upp lokalen som Tjörnebo förskola för närvarande är inrymd i och samlokalisera förskolans verksamhet med skolans samt använda modulbyggnaden för förskoleverksamhet fram till år 2021.

  Minska andelen kompetensutvecklingskostnaderna inom alla skolformer.

  Avveckla förskolan Blåklockan.

  Avbeställa fönsterputsning i förskolor och skolor under 2019.

  Minimera och avsluta prenumerationer på tidskrifter och övriga publikationer för personal samt minimera inköp av nya böcker och media till skolbiblioteken.

  Minskad förbrukning av kopiering, läromedel och minskade avgifter för kopieringsapparater.

  Större barngrupper i förskolan/lägre personaltäthet.

De ekonomiska ramarna för BUN som kommunfullmäktige klubbat är också snäva och innebär en ytterligare minskning med 8,5 miljoner kronor. Det gör i sin tur att fler besparingsbeslut måste tas under nästa år för att nå effekt 2020.

Kallelse till BUN:s möte den 22 oktober med ärendelista finns på kommunens hemsida från och med onsdagen den 17 oktober. Lokaltidningen har utan framgång sökt BUN:s ordförande Susanne Andersson (M) för en kommentar.

Publicerad 16 October 2018 06:00