Vänsterpartiet vill att alla över 70 år ska få åka gratis i kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet vill att alla över 70 år ska få åka gratis i kollektivtrafiken. Genrefoto: Mostphotos.com

Förslag: Låt alla över 70 år åka kollektivt gratis

Vänsterpartiet tar upp nygammal fråga i motion

ESLÖV.

Vänsterpartiet i Eslöv lyfter i en motion till kommunfullmäktige frågan om gratis kollektivtrafik för invånare över 70 år. Enligt partiet är det en viktig social fråga för att fler äldre ska kunna ta sig ut till mötesplatser, aktiviteter samt släkt och familj. Miljön är en annan viktig anledning där kollektivt resande kan minska biltrafiken.

Det är de tre vänsterpartisterna Lasse Holmström, Umihana Rasovic och Mauricio Sanchez som står bakom motionen.

– Eftersom Socialdemokraterna lanserade detta som ett löfte i valrörelsens elfte timme, bara några veckor innan valet, bör förutsättningarna vara goda att det äntligen införs nu efter att flera tidigare motioner om gratis kollektivtrafik för äldre avslagits, säger Lasse Holmström, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och vice ordförande i partiet i Eslöv, i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet lyfter fram grannkommunen Hörby som ett exempel där gratis kollektivtrafik för seniorer införts. Där räknar man med att kostnaden blir cirka 110 000–115 000 kronor det första året. I Hörby bor det 2479 personer i den aktuella ålderskategorin och i Eslöv 4 451 personer. Kostnaden för Eslövs del borde därmed bli drygt den dubbla.

– Utgår vi från hur det blivit i Hörby, med knappt hälften så många invånare som Eslöv och drygt hälften så många invånare som är 70 år och äldre, bör kostnaden för Eslöv bli runt 250 000 kronor, kanske upp mot 500 000 kronor om fler utnyttjar förmånen här, säger Lasse Holmström.

Publicerad 16 October 2018 06:00