Anna Johansson är ny kommunpolis i Höör.

Anna Johansson är ny kommunpolis i Höör. Foto: Polisen

Ny kommunpolis vill komma närmare medborgarna

"Många vet vem jag är – vilket är positivt"

HÖÖR.

Anna Johansson. Så heter Höörs nya kommunpolis. Varje tisdag mellan klockan 13 och 15 finns hon tillgänglig på polisstationen i Höör för alla medborgare som vill ha en pratstund.

– Det är jätteviktigt för mig att allmänheten vet om att polisen är tillgänglig. Jag hoppas verkligen att folk tar chansen att komma hit och diskutera såväl positiva som negativa saker som finns i kommunen – och hur vi kan hitta lösningar på de problemen. Målet är att medborgare, kommun och polis i samverkan ska arbeta för ett tryggare och säkrade samhälle, säger Anna Johansson.

Hon tillträdde sin tjänst den 1 oktober, ett vikariat som sträcker sig till den 31 maj nästa år. Närmast kommer Anna Johansson från en tjänst som gruppchef på forensiska sektionen i Malmö som jobbar med lokala brottsplatsundersökningar. Där har hon varit chef för brottsplatsundersökare i Malmö, Ystad, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Innan dess har hon jobbat med personsäkerhet samt på gamla länskriminalen med spaning gällande grova brott. Hon jobbade även med polisens särskilda satsning mot bostadsinbrott, BISU, som pågick mellan 2013 och 2015.

De erfarenheterna tror Anna Johansson kan komma väl till pass i hennes nya roll som kommunpolis.

– Nu kommer jag närmare medborgarna och de mängdbrotten som många drabbas av, till exempel bostadsinbrott. Tidigare har jag jobbat brottsförebyggande regionalt, nu får jag bryta ner det på en mer lokal nivå med riktade insatser för just Höör.

Anna Johansson är uppvuxen i Höör och bor fortfarande kvar i kommunen. Att hon redan är ett känt ansikte för många tror hon är en fördel.

– Det är många som vet vem jag är, kanske kan det göra det lättare för allmänheten att kontakta polisen. Jag tror det är positivt.

– Eftersom jag bor i Höör så känner jag även till vilka problem med störningar som finns.

Vad är det viktigaste att fokusera på just i Höör?

– En ökad närvaro av polisen. Men även riktade insatser mot störningar och där behöver vi allmänhetens hjälp för att få veta vad som skaver. Så kan vi utgå från det. Det kommer att genomföras trygghetsvandringar framöver, men exakt var och när det blir är inte spikat än.

Polisstationen i Höör har öppet tisdagar klockan 9–15. Kommunpolis Anna Johansson finns på plats klockan 13–15 varje tisdag.

Publicerad 15 October 2018 08:56