Fredagen den 5 oktober invigdes den nya uppgraderingsanläggningen för biogas på Ellinge avloppsreningsverk. Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd och ledamot i VA Syds förbundsstyrelse, fick äran att klippa bandet.

Fredagen den 5 oktober invigdes den nya uppgraderingsanläggningen för biogas på Ellinge avloppsreningsverk. Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd och ledamot i VA Syds förbundsstyrelse, fick äran att klippa bandet. Foto: Pressbild/VA Syd

Ny biogasanläggning ger drivmedel till 900 bilar

Eslövsbornas avloppsvatten och matavfall blir till biogas

ELLINGE.

Nyligen invigdes en ny uppgraderingsanläggning för biogas på Ellinge avloppsreningsverk. I anläggningen blir Eslövsbornas avloppsvatten och matavfall till rågas, som i sin tur förädlas till fordonsgas. Varje år kommer anläggningen att producera 12 GWh biogas, vilket motsvarar 1,32 miljoner liter bensin.

Anläggningen började byggas för ett år sedan och är resultatet av ett unikt samarbete mellan Eon, Eslövs kommun, Orkla Foods och VA Syd.

– I Eslövs kommun har vi beslutat oss för att bli fossilbränslefria år 2020. Den här satsningen är en viktig del i det arbetet. Tack vare samarbetet mellan kommunen och näringslivet kan vi nu i större utsträckning än tidigare tillvarata den biogas vi själva producerar genom rötning av avloppsslam och biologiskt avfall. Det här är en vinna-vinna-situation; vi hjälps alla åt med att bidra till en hållbar stadsutveckling samtidigt som vi själva drar nytta av den energi som produceras, säger Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd, Eslövs kommun och ledamot i VA Syds förbundsstyrelse, i ett pressmeddelande.

Biogasanläggningen tar emot matavfall dels från hushållen i Eslövs kommun och dels från Orkla Foods Sverige AB. Orkla står för runt 85 procent av det organiska avfallet.

Även avloppsvatten och processvatten rötas och blir till rågas i anläggningen. Rågasen förädlas sedan till fordonsgas som leds ut i Eslövs gasnät, där både kommunen och privatpersoner kan använda den. I gasnätet i Eslöv finns bland annat två publika tankstationer och en bussdepå.

Tekniken som används är en så kallad tryckvattenskrubber vilket innebär att koldioxid absorberas i vatten under tryck. Den är väl beprövad och kräver bara el och vatten för att drivas. Anläggningen har en kapacitet på 100–350 normalkubikmeter rötgas per timme.

– Vi på Eon i Sverige har lovat våra kunder att all energi som vi producerar och levererar ska vara hundra procent återvunnen eller förnybar senast 2025. Uppgraderingsanläggningen vid Ellinge är en viktig pusselbit för att nå det målet och ett bra exempel på hur vi i samarbete med andra driver omställningen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi, säger Heléne Sarbrant, chef biogasproduktion på Eon.

När anläggningen är i full drift kommer den att producera 12GWh biogas per år. Det motsvarar 1,32 miljoner liter bensin och kan försörja 900 personbilar med drivmedel. En bil som kör på biogas istället för bensin minskar sina koldioxidutsläpp med 94 procent.

Förutom drivmedel till fordon kan gasen bland annat användas till värmepannor inom industrin.

Publicerad 08 October 2018 10:34