Beslut: Mer matte och idrott för elever i högstadiet

Fridolin: "Med mer tid får fler chansen att knäcka svåra moment och nå kunskapskraven"

SVERIGE.

Regeringen har beslutat att elever ska få med undervisningstid i matematik och idrott. Timmarna kommer tas från ämnet elevens val och träder i kraft om ett år.

Av
André Kvist

På torsdagen tog Regeringen beslut om att utöka undervisningstiden för elever i årskurs 7 till 9. För matematik innebär det ytterligare 105 timmar. För ämnet idrott och hälsa blir det 100 timmar mer rörelsefokus under lektionerna. Då gäller det även årskurs 6.

För ämnet matematik motsvarar detta en timme per vecka för högstadieeleverna och samtidigt minskas undervisningstiden i elevens val för grundskola och specialskola. I grundsärskolan minskas undervisningstiden i elevens val med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar.

– Alldeles för många elever missar behörigheten till gymnasiet för att man har svårt för matematiken. Med mer tid får fler chansen att knäcka svåra moment och nå kunskapskraven. Vi följer den ursprungliga planen för utbyggnad av matematikämnet, så de elever som nu får mer matematik har varit de första som fått det redan från årskurs ett genom en stegvis utökning av timantalet över stadierna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), i ett pressmeddelande.

Utökningen för idrottstimmarna föreslås av Skolverket läggas i årskurserna 6 till 9. Regeringen går på verkets linje och beslutar att minska tiden i elevens val med lika många timmar. Förändringen kommer inte påverka möjligheten att läsa ett nybörjarspråk.

– Att röra sig, förstå vad som skapar hälsa och bättre känna sin kropp är bra för att nå kraven både i ämnet idrott och hälsa, och i skolans alla ämnen. Därför är det bra att vi nu både kan gå vidare med utbyggnad av ämnet idrott och hälsa, och invänta förslagen om ökad daglig rörelse i skolan, säger Fridolin.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Publicerad 13 July 2018 13:30