Kommunvalet 2018: Så vill Höörs partier underlätta näringslivet

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Höör: Vad vill ni göra för att underlätta nya näringslivsetableringar?

SVERIGEDEMOKRATERNA

Upprätthålla goda kommunikationer. Ha tydliga, enkla och långsiktiga regelverk avseende taxor och avgifter. Vara lyhörda och erbjuda snabb och säker handläggning, samt kunna erbjuda attraktiva lokaler och tomtmark för etablering.

VÄNSTERPARTIET

Företagslots och företagarråd finns redan. Ny handlingsplan framtagen som ytterligare förbättrar. Upphandling bör göras lokalt, särskilt vad gäller livsmedel.

MILJÖPARTIET

Kommunen ska erbjuda företagare ett gott bemötande, service och rådgivning. Vi vill utreda möjligheten att stödja gröna företag genom bland annat lägre avgifter.

I kommunal verksamhet bör lokalt producerade varor och tjänster användas när det är möjligt.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi måste bli mycket bättre på att bemöta våra näringsidkare på ett positivt sätt och hjälpa dem med olika ansökningar.

KRISTDEMOKRATERNA

Kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. Kommunen ska satsa på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. Rimliga VA-avgifter för företagare.

LIBERALERNA

Ett bättre bemötande är förtroendeskapande och kan bidra till nya etableringar. Revidera VA-taxan så att den inte orättvist drabbar företagare. Mer aktiv marknadsföring av Verksamhetsområde Norr med en marknadsanpassad prissättning.

CENTERPARTIET

Det ska finnas mark som är klar för etablering. Företagaren ska mötas av en positiv, öppen och lösningsorienterad dialog.

MODERATERNA

Utveckla och förbättra dialogen med näringslivet. Konkurrens utsätta fler kommunala verksamheter. Bort med regelkrångel. Bygga ut bredband och fiber i hela kommunen, så företag kan verka i de olika delarna av Höör.

Publicerad 11 July 2018 08:00