Småfåglar flyger till Afrika på 4 000 meters höjd

Biologen: " Det är häftigt och det ställer nya frågor om fåglarnas fysiologi"

SKÅNE.

En ny studie från Lunds universitet visar att småfåglar som flyttar söderut från Skandinavien flyger så högt som fyra kilometer upp. Sändare på två fåglar har givit resultat.

Av
André Kvist

För första gången har forskare följt hur högt småfåglar flyger hela vägen från svensk mark till sina vinterhem i Afrika. Tidigare har man endast registrerat ögonblicksmätningar men nu har lundaforskarna samlat in en komplett flyttbild.

En trastsångare och en törnskata har utrustats med en liten datalogger som utvecklats vid Lunds universitet. Denna mäter acceleration, barometriskt tryck (lufttryck) och temperatur under hela färden.

– Det här är bara två individer och två arter. Men att båda flyger så högt förvånar mig faktiskt. Det är häftigt och det ställer nya frågor om fåglarnas fysiologi. Hur klarar de av lufttrycket, den tunna luften och de låga temperaturerna på de höjderna? säger biologen Sissel Sjöberg vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund och zoologiska museet i Köpenhamn.

Båda småfåglarna når en maxhöjd över Medelhavet och Sahara. Sannolikt för att dra nytta av fördelaktiga vindar och vindlager. Trastsångaren nådde så högt som 3 950 meter, törnskatan något lägre med 3 650 meter.

Sissel Sjöberg menar att det inte går att uttala sig generellt för alla småfåglar men att det är sannolikt.

– Vi har bara jobbat med data från hösten i den här studien, alltså när småfåglarna flyttar till Afrika. Det finns andra studier som tyder på att fåglarna ännu högre när de flyttar tillbaka på våren, men det går inte att säga säkert.

Publicerad 10 July 2018 11:13